Industriell satsing på karbonfangst og lagring (CCS)

fredag 23. september 2022

Sist uke var BU UPN og Sokkel AMU på besøk til Northern Lights i Øygarden utenfor Bergen. Her bygger Equinor sammen med Shell og TotalEnergies infrastruktur for transport og lagring av CO2 trygt og permanent i reservoarer 2,6 km under havbunnen. Når anlegget kommer i drift i 2024, vil det i første omgang ha en lagringskapasitet på ca. 1,5 millioner tonn CO2 per år. I fase to, ca. 5-6 millioner tonn.
Industri Energi arbeider for å for å sikre og trygge våre medlemmer sine arbeidsplasser gjennom å opprettholde høy olje- og gassproduksjon fra norsk sokkel i flere tiår fremover. Og
samtidig må vi arbeide for å redusere utslipp for å nå Stortingets og Equinor sin netto-null-ambisjon innen 2050.
-Fangst og -lagring (CCS) av CO2 er sammen med elektrifisering av enkelte innretninger helt avgjørende for å komme dit», sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Northern Lights i Øygarden. Foto: Equinor.

Klimautfordringen kjenner ingen landegrenser og gjennom Northern Lights vil vi bidra til å avkarbonisere Europa.
-Northern Lights er et viktig skritt for å utvikle storskala avkarbonisering av tungindustri, som er nødvendig for å nå verdens klimamål. Samt sikre industriutvikling og arbeidsplasser i en lavkarbonframtid», fortsetter Stamnes.
Fra begynnelsen av 2025 skal 800.000 tonn CO2 fanges, komprimeres og gjøres flytende i Nederland. Deretter skal det transporteres med skip til terminalen i Øygarden for å lagres 2600 meter under havbunnen på den norske kontinentalsokkelen. Det er betydelig lagringskapasitet på norsk sokkel, hvor Equinor og partnere har flere tiårs erfaring fra CO2-fangst og -lagring på Sleipner- og Snøhvit-feltene.
Fangst, transport og lagring av CO2 er også en forutsetning for å produsere blått hydrogen og ammoniakk. Disse produktene kan fjerne utslipp og brukes som lavkarbonenergi i mange industrier.
-Det som også er positivt er at man nå har startet med å modne frem fase 2 til en investeringsbeslutning før man er ferdig med fase 1. Med fase 2 vil øke den totale kapasiteten til 5-6 millioner tonn CO2 per år», avslutter leder i Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.

Del