Equinor Forpleining ansetter flere for å håndtere fraværet med egne ansatte.

fredag 21. oktober 2022

Equinor har besluttet å ansette flere faste fremfor å fortsette med innleie fra bemanningsselskap i forpleining.
Industri Energi mener dette er gode nyheter og et eksempel til etterfølgelse.
Equinor Forpleining har sett at behovet for å leie inn personell fra MDE har gått vesentlig ned, og at lovverket for midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å leie inn personell fra et bemanningsbyrå gjør til at de heller vil ansette flere. Enn å leie inn.
Dette er helt i tråd med våre krav til bedriften, der vi alltid mener at egne oppgaver skal dekkes av egne ansatte. Industri Energi Equinor Sokkel er derfor veldig fornøyd med at Equinor Forpleining har kommet frem til denne beslutningen.
I tillegg er vi veldig fornøyd med at man ønsker å ansette  mange fra MDE i den ansettelsesprosessen forpleining holder på med.

-Det gjør at mange av de som har arbeidet mot våre innretninger nå heller blir ansatt i Equinor enn i bemanningsselskapet MDE», sier leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Industri Energi har i flere år arbeidet politisk mot å få endret reglene om innleie, og tatt mange saker til rettsapparatet.
Regjeringen har foreslått endringer i regelverket for innleie. Endringsforslaget hadde høringsfrist 19. april, og lovarbeidet pågår aktivt.
-Industri Energi har vært meget til stede med egne høringssvar til det nye lovforslaget om innleie fra bemanningsforetak. Forbundet har skrevet høringssvar, og i tillegg hatt egne møter med statssekretær Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) der vi fikk tatt opp spesifikt utfordringene våre medlemmer i bemanningsselskapene har, sier Forbundssekretær Herdis Rosland Eide.
-Jeg kan i tillegg nevne at Industri Energi sine innspill er også nevnt spesielt i ot. Prop. L 131», sier forbundssekretæren. LINK

Industri Energi Equinor Sokkel har også engasjert seg mye med de forskjellige utfordringene innleid personell møter som innleid kontra det å være fast ansatt.

-Vi har hatt egne samtaler med Statssekretær i AID, samt utført mye arbeide internt inkludert møter for å hjelpe innleid personell fra forskjellige bemanningsselskapene, sier Stamnes.

Industri Energi mener dette er virkelig gode nyheter og et eksempel til etterfølgelse, når vi nå ser at det største operatørselskapet på norsk sokkel går foran med et godt eksempel ved å ansette faste folk direkte i stedet for å bruke innleie.

-Vi er veldig fornøyd med at Equinor Forpleining er enige med oss om at de samme folkene som til nå har vært gode nok til å være innleid også er gode nok til å ansettes fast sier Stames.

-Industri Energi sitt fokus fremover vil være som det alltid har vært: å sikre flest mulig faste og trygge jobber, avslutter lederen av Industri Energi Equinor Sokkel.

 

Del