Industri Energi Equinor samlet til Representanskapsmøte.

onsdag 2. november 2022

Representantskapet i Industri Energi Equinor var samlet til møte i Bergen 1. og 2. november. Hovedsakene var Arbeidsplan for 2023, og valg av Industri Energi Equinor sine kandidater til Bedriftsforsamling og styret i Equinor for perioden 2023 – 2025.
Det var også satt av tid til informasjon fra Sokkel, Landanlegg, Kontor og tillitsvalgte med spesielle oppgaver.

Frode Mikkelsen og skulpturen Saken sett fra 2 sider, av Palle Mernlid fra Danmark

Representantskapet valgte nestleder i Industri Energi Equinor Trine Hansen Stavland på 1. plass på valglisten til Bedriftsforsamlingen 2023 – 2025, og leder Per Martin Labråten som Industri Energi Equinors førstekandidat til styret i Equinor.

Nestleder i Industri Energi Lill Heidi Bakkerud informerte om hvilke saker som forbundet jobber med. Leder i Field Life eXtension (FLX) i Equinor Camilla Salte hadde en interessant innledning om FLX.

Under middagen tirsdag ble Frode Mikkelsen, tillitsvalgt på heltid i Industri Energi Equinor Sokkel fra 1994, som blir pensjonist 30. november, takket for innsatsen og engasjementet i alle disse årene av leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen. Per Martin hedret Frode med skulpturen Saken sett fra 2 sider av Palle Mernlid fra Danmark.
Frode ble takket av representantskapet med stående applaus.

Del