Vervekampanje 2021.

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

 

Den som rekrutterer:

  • Får doble vervepoeng fra forbundet, gis som verdigavekort.
  • Får en gave trukket ut  fra tilfeldig gaveliste, -se bilde under.
Premier kampanje økt organisasjonsgrad.

Nytt medlem:

  • I kampanjeperioden vil nyinnmeldte få 3 måneder gratis medlemskap.
  • Er med i trekningen av månedsgave.
Måneds gave November - Garmin Forerunner