Industri Energi sine nettsider

Trygghet på jobben og privat

Som medlem i Industri Energi slipper du å stå alene enten du får problemer på jobben, eller i privatlivet. Du har også en rekke forsikringer og medlemsfordeler, noen får en automatisk og er inkludert i medlemskapet, mens andre kan en tegne selv om en ønsker det.

Forsikringer som er inkludert i medlemskapet:

 • Innboforsikring
 • Grunnforsikring
 • Fritidsulykkesforsikring
 • Advokatforsikring

Les mer HER

Utenom forsikringer så har en også en rekke medlemsfordeler en kan benytte seg av.
Eksempler på medlemsfordeler:

Les mer om mange flere medlemsfordeler inne på LO-Favør sine sider ved å trykke HER

Medlemskontingent

Alle våre medlemmer har en kontingent som trekkes fra lønnen av Equinor

Vi ønsker at våre medlemmer får mest mulig tilbake fra sitt medlemskap så benytt deg av fordelene nevnt over.

Vi er også den fagforeningen i Equinor med flest heltidstillitsvalgte som arbeider for deg, i tillegg har vi tillitsvalgte på idealtid slik at du som medlem skal ha din lokale klubb / kontakt for at du skal få lokal oppfølging.

På grunn av den bredden vi har både av medlemmer og tillitsvalgte klarer vi å representere deg i alle de utvalgene og prosessene som er i Equinor, benytt deg også av dette og ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller arbeidsutvalget sentralt direkte.

Kontingentsatser for medlemmer hvor kontingent trekkes fra lønn av arbeidsgiver

 • 1,3 prosent av bruttolønn
 • Maks kr 591 per måned, i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 49
 • I tillegg kommer fast trekk på 41 kroner hver måned som går direkte til den lokale avdelingen din i Equinor
 • Alle lærlinger som er medlem hos oss har gratis medlemskap!

Øvrige medlemskap

 • Ikke-yrkesaktiv: kr 249 pr måned (inklusive advokatforsikring)
 • Pensjonist: kr 249 pr måned (inklusive advokatforsikring)
 • Pensjonist over 75 år: kr 149 pr måned (inklusive advokatforsikring)
 • Student: Kr 10 per måned
 • Militær: Gratis
 • Selvstendig: Kr 548 per måned (inklusive forsikringer)

Husk at du kan trekke fra på skatten

Som medlem av en fagforening kan du trekke fra inntil kr 5800 av skattepliktig inntekt

Tips

LO-Favør har egen mobilapp hvor du får oversikt over alle medlemsfordelene dine, både de du har i medlemskapet og de du ikke har prøvd ennå.

LO-Favør mobilapp

Bli medlem i Industri Energi Equinor