LO favør-Medlemsfordeler

Trygghet på jobben og privat

Som medlem i Industri Energi slipper du å stå alene enten du får problemer på jobben, eller i privatlivet. Du har også en rekke forsikringer og medlemsfordeler, noen får en automatisk og er inkludert i medlemskapet, mens andre kan en tegne selv om en ønsker det.

Forsikringer og medlemsfordeler

Forsikringer inkludert i medlemskapet:

Videre har en også en rekke forsikringer som ikke er inkludert i medlemskapet:

Topp Reiseforsikring (for topp reiseforsikring betaler du 90,- i måneden,  via Avtalegiro – ønsker en ikke denne forsikringen så må en reservere seg).

Medlemsfordeler:

Utenom forsikringer så har en også en rekke medlemsfordeler en kan benytte seg av. Eksempler på medlemsfordeler:

Les mer om mange flere medlemsfordeler inne på LO-Favør sine sider ved å trykke her.

TIPS: LO-Favør har egen mobilapp hvor du får oversikt over alle medlemsfordelene dine, både de du har i medlemskapet og de du ikke har prøvd ennå.

Medlemskontingent

Alle våre medlemmer har en kontingent som trekkes fra lønnen av Equinor

Vi ønsker at våre medlemmer får mest mulig tilbake fra sitt medlemskap så benytt deg av fordelene nevnt over.

Vi er også den fagforeningen i Equinor med flest heltidstillitsvalgte som arbeider for deg, i tillegg har vi tillitsvalgte på idealtid slik at du som medlem skal ha din lokale klubb / kontakt for at du skal få lokal oppfølging.

På grunn av den bredden vi har både av medlemmer og tillitsvalgte klarer vi å representere deg i alle de utvalgene og prosessene som er i Equinor, benytt deg også av dette og ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller arbeidsutvalget sentralt direkte.

Satser for medlemmer hvor kontingent trekkes fra lønn av arbeidsgiver

  • 1,3 prosent av bruttolønn men maks 555 kroner + 59 kroner for den privatrettslige medlemsfordelen Min Advokat = totalt 614 kroner maks per måned.
  • I tillegg kommer fast trekk på 41 kroner hver måned som går direkte til den lokale avdelingen din i Equinor.
  • Alle lærlinger som er medlem hos oss har gratis medlemskap!

Minstekontingent for ikke-yrkesaktive medlemmer og pensjonister

Minstekontingenten ikke-yrkesaktive medlemmer og pensjonister inkludert Min Advokat er kroner 248 per måned i 2019.

Pensjonister som er fylt 75 år betaler 152 kroner, inkludert Min Advokat.

I tillegg kan du legge til Topp Reiseforsikring til medlemskapet ditt som koster 90,- per måned (merk at reiseforsikringen koster 100 kroner per måned fra og med den måneden du fyller 67 år).

Er du pensjonist, les mer om medlemskap i Industri Energi her.

Er du ikke-yrkesaktiv, les mer om medlemskap i Industri Energi her.

Husk at du kan trekke fra 3850 kroner på skatten

Husk at du som er medlem av en fagforening, kan trekke fra inntil 3850 kroner i skattepliktig inntekt (tall fra 2016).