Industri Energi sine nettsider

Anne Kristi Horneland

Anne Kristi Horneland

KANDIDAT NR 4 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Verv:
Leder Industri Energi Equinor Stavanger

Arbeidsted:
Forus Øst

Hva er din yrkesbakgrunn?

Mange jobber innenfor finans og kontroll området – både i staber og ute i forretningen.


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Organisatorisk ledelse av klubben i Stavanger. Medlemsoppfølging. Ansattrepresentant i samarbeidsutvalg og partssammensatte prosjekter. Ansattrepresentant i Stavanger AMU

Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Mange spennende oppgaver innenfor tillitsvalgtområdet – et bredt spekter.Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Være bindeleddet mellom ansatte og ledelse. Bidra til å finne gode løsninger. Sikre at arbeidstakerrettigheter ivaretas på en god måte. Fagforeningsrepresentantene og våre medlemmer må være en viktig del av meningsmangfoldet i selskapet.