Industri Energi sine nettsider

AU Industri Energi Equinor Sokkel besøkte Åsgard B

19. og 20. januar var heltids tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel Jan Inge Oen på plattform besøk på Åsgard B.

Jan Inge Oen og Jarle Moen. Foto: Privat.

Åsgard B er en fin plattform med flotte mennesker, og det virker som de har et veldig godt arbeidsmiljø.
Jan Inge ble mottatt på en veldig fin måte av lokalt tillitsvalgt Jarle Moen, som hadde lagt alt til rette for et vellykket besøk. Det var mange som ønsket å spørre om forskjellige ting, men den saken som folk var mest opptatt av, var støy og hva som må gjøres for at folk ikke skal få hørselsskade med Tinius eller nedsatt hørsel.
Jan Inge hadde en lang og god gjennomgang av de mest utsatte støyområdene med Jarle Moen.
Det ble arrangert åpent møte på kvelden, der temaene dreide seg om pensjon, Avtalefestet pensjon (AFP) og forsikring. Litt tariff, Kompetanse Hub Prosjekt (KHP), Felles Vedlikeholds Modell (FVM).
Det er stor aktivitet ombord, og stort press på lugarer kapasiteten, sånn ser det ut helt frem mot 2030.
Jan Inge hadde også en konstruktiv og nyttig samtale med plattformsjefen, om bl.a støyproblematikken.
-Det var et hyggelig og lærerikt besøk sier Jan Inge, som gjerne ta flere turer offshore for å besøke medlemmene.