Industri Energi sine nettsider

Equinor har besluttet å bytte ut søk- og redningshelikopteret på Oseberg feltsenter med en mer moderne helikoptertype

Tirsdag 06.12.22. kom beslutningen fra EPN Ledelse mange ansatte i Equinor og spesielt offshoreansatte i Troll/Oseberg område, har ventet på.
Selskapet har besluttet at de nå skal kjøpe inn ett nytt SAR helikopter for stasjonering i hangaren på Oseberg Feltsenter.
Helikopteret man har valgt er en AW 139 (Augusta Westland).
Industri Energi Equinor Sokkel har vært representert ved heltidstillitsvalgt Terje Werner Hansen, i en partssammensatt arbeidsgruppe.
Gruppen har bestått av et likt antall representanter fra ledelse, foreninger og HVO EPN Jostein Mæland.
De har i tillegg hatt med  fagpersoner fra Equinor sin flysikkerhetsstab , lege og SAR sykepleier.
Gruppen har jobbet intensivt med ukentlige møter fra mars til november i år.

Heltids tillitsvalgt Industri Energi Equinor Sokkel Terje Werner Hansen med AW139 i bakgrunnen. Foto Privat.

Arbeidsgruppen startet med et mandat som blant annet sa at man kunne bruke eksisterende hangar på Oseberg Feltsenter, og man kunne gjøre mindre endringer på hangar  om nødvendig.
De andre SAR helikoptrene i Equinor er av typen Sikorsky S92, og en slik maskin ville ikke fått plass i hangaren på Oseberg feltsenter.
Ved et slikt valg, hadde man endt med en SAR base på Flesland-Bergen, noe gruppen ikke ønsket.
Oppgaven til arbeidsgruppen var å se på hvilke muligheter man hadde når nåværende SAR helikopter av typen Super Puma L1 skulle fases ut.
Kontrakten til L1 maskinen går frem til høsten 2023. L1 maskinen var ikke ønsket brukt lenger, bla fordi det er en gammel teknologi og flysikkerhet i selskapet ønsket ikke godkjenne denne for videre bruk i vår SAR tjeneste.
L1 maskinen var egentlig på vei til å skiftes ut med Super Puma EC225, for ca 6 år siden, men pga den tragiske Turøy ulykken med den type maskin, ble L1 maskinen forlenget inntil videre.
SAR helikoptre (Search And Rescue) har vært en sentral del av denne beredskapen på norsk sokkel. Primæroppgaven til helikoptrene har vært medisinsk evakuering av akutt syke og skadede personer
samt opp plukking av personell ved helikopterlanding i sjø.
-Det er hovedfunksjonen til SAR helikopteret som vektlegges mest i valg av anbefalt løsning. Dvs. raskest mulig tid i forbindelse med medisinsk transport til sykehus sammen med nærhet til SAR helikopter i forbindelse med alle typer beredskaps hendelser veier tungt i vurderingen, sier Terje Werner Hansen i Industri Energi.
-AW139 er en troverdig og velkjent helikoptertype som blir brukt til luftambulanse, politi, SAR m.m. AW139 gjør også at en opprettholder SAR-base på Oseberg A, som er viktig for opplevd trygghet og responstid, fortsetter Hansen.
Terje Werner Hansen avslutter med at: -det er veldig gledelig at gruppen leverte en felles innstilling til løsning, og at EPN led. har besluttet dette.
-Jeg håper det blir mange fornøyde medlemmer nå når de hører hva vi har kommet frem til i dette arbeidet.