Industri Energi sine nettsider

Fagforening er ikke bare medlems pleie og saker mot bedriften. Det er også solidaritet.

På årsmøtene til fagforeningene i Industri Energi Equinor og på Industri Energi Equinor sitt årsmøte blir det bevilget penger til internasjonal solidaritet, men også til nasjonale humanitære organisasjoner. Og lokale ideelle organisasjoner og foreninger.

Internasjonal solidaritet

Norsk folkehjelp er arbeiderbevegelsens egen humanitære solidaritetsorganisasjon, og bevilgninger til mennesker i krig, mennesker som er rammet av naturkatastrofer og undertrykte folk, går ofte via dem. Leger Uten Grenser, Flyktninghjelpen, UNICEF og Røde Kors får også bevilgninger fra våre foreninger.
Industri Energi Equinor har også et eget utvalg som jobber med internasjonale saker der Equinor har virksomhet.

Humanitært arbeid i Norge.

Mange foreninger bevilger også til humanitære organisasjoner i Norge. Som Sykehusklovnene, Norsk Luftambulanse, Kreftforeningen, Brannmenn mot Kreft og Mental Helse. Disse bevilgningene blir godt mottatt og hjelper mange mennesker til en tryggere og bede hverdag.

Lokal ideelle organisasjoner

Industri Energi Equinor har foreninger spredt over nesten hele landet, og foreningene bevilger også til lokale organisasjoner. Noen eksempler er Bergen og Hordaland Turlag, Ukrainsk forening Rogaland, Varmestuens Venner og Dråpen i Havet. Dyrebeskyttelsen er også representert på listen over bevilgninger på årsmøtene i 2024.
Solidaritet og humanitært engasjement har bestandig vært en del av arbeiderbevegelsens grunnlag, fint å se at dette fortsatt gjelder for Industri Energi Equinor og de lokale foreningene.