Industri Energi sine nettsider

Gholamali Fagihi

Gholamali Fagihi

KANDIDAT NR 5 TIL STYRET I EQUINOR

Verv:
Tillitsvalgt Industri Energi Equinor Stavanger

Arbeidsted:
Forus Vest

Hva er din yrkesbakgrunn?

Sivilingeniør, jobber innenfor prosjekt kontroll


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Har erfaring fra diverse BU, AVDU, lokalstyre og verneombud og likestilling og likeverds utvalgets arbeid, stor sett godsamarbeid mellom bedriften og fagforeningene og fagforeningene imellom for de arenaene som jeg driver tillitsvalgt arbeid


Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Opptatt av lov og avtaleverk og HMS


Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Ta vare arbeidstakernes interesse, spille en konstruktiv arbeidstaker medvirknings rolle for beslutningene som tas i bedriften, være med å bidra bedriften organiseres and drives forsvarlig både forretningsmessige og etiske til å maksimere verdiskapning til eirene, bidra bedriftens tar større samfunnsansvaret og får godt omdømme både lokalt og internasjonalt.