Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor bygger kompetanse på forsikring.
Tillitsvalgte fra sokkel, kontor og landanlegg har nylig hatt en samling på Fornebu-kontoret i Oslo der formålet var å øke kompetansen innen forsikringsordningene i Equinor og Industri Energi. Vi vet at mange av våre medlemmer er opptatt av forsikringer, og i kjølvannet av samlingen setter vi nå sammen en presentasjon om temaet. Denne vil bli finjustert og kvalitets-kontrollert sammen med Gjensidige Forsikring under et møte i november, for så å bli presentert i et møte om forsikringer, som vil være åpent både for medlemmer og potensielle medlemmer.