Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor hadde stand på nyansatt dag i Equinor PDP PRD

11. juni ble nyansatte i PDP PRD ønsket velkommen av tre staute karer fra Industri Energi Equinor.
-Veldig hyggelig å få anledning til å ta en uformell prat med våre nye kolleger sier Roar Larsen, nestleder i Industri Energi Equinor Stavanger.
-Det er viktig for oss å informere nyansatte om foreningen og forbundet sier Kjetil Gjerstad, adm. koordinator i Industri Einergi Equinor.
-Kjekt for meg som BU medlem i PDP og være med på nyansatt dagen og treffe nye medarbeidere og informere om Industri Energi i Equinor sier Jarle Dregelid
Stemningen var god og «spinn og vinn» fikk fram vinnerinstinktet hos de fleste