Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel arbeider for norsk mat på sokkelen

Innsats over tid lønner seg! Equinor Forpleining vil øke andel norsk kjøtt på Equinor sine innretninger til 80 tonn norsk kjøtt. Det er nesten en dobling fra dagens nivå. I tillegg planlegger Equinor Forpleining å øke bruken av norsk frukt og grønnsaker i sesong

-«På siste Kontaktutvalgsmøte i Forpleining fikk samarbeidsutvalget informasjon fra ledelsen i Forpleining om de avtaler som er gjort med Kraemer for 2024», forteller kokk på Gina Krog og tillitsvalgt i Forpleining Arve Nergaard Teige

-«Dette var både gledelig og ønsket» sier Nergaard Teige.
-«Vi bruker allerede stort sett bare norsk fisk på Equinor sine innretninger, med unntak av noen panerte produkter som ikke er tilgjengelig. I tillegg bruker vi kun norske meierivarer utenom noen spesialprodukter (som parmesan og oster) som ikke produseres i Norge» fortsetter kokken Teige.

-«Disse gledelige nyhetene tas godt imot i havet, engasjementet rundt bærekraft, matsvinn og norsk mat er større enn noen gang», sier styremedlem og tillitsvalgt i Forpleining John Kristian Kallevik.

Norsk matproduksjon skaper over 100 000 arbeidsplasser i hele landet. Hver dag hele året jobber bønder, fiskere og mange andre for å sikre oss god, trygg og lokal mat. Den norske maten er også en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika.
Ved at Forpleining Equinor velger norsk mat får en god kvalitet, trygghet og kortreist klimavennlig mat. Og en vil styrke norsk matproduksjon, øke selvforsyningsgraden og styrke tollvernet.

-«Det er gledelig å høre at Forpleining Equinor øker mengden norsk mat på våre innretninger», sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Arve Neergaard Teige – Tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel

«Industri Energi har over flere år arbeidet for å øke bruken av norske råvarer. Da sier vi ja til trygg, ren og norsk mat. Og velger du norsk mat, får du også kvalitet – og du støtter norske arbeidsplasser slik at nordmenn kan bo på bygda. Norsk mat er også fantastisk» fortsetter kokk og tillitsvalgt Teige.

Les også Krangel om middagstallerkenen på norsk sokkel

-«Det er viktig å påpeke at vi ønsker enda flere produkter fra det norske landbruket som skal erstatte tilsvarende produkter. Når det gjelder grønnsaker og poteter bør vi bruke mye mere norske råvarer, som for eksempel pommes frites og fløtepoteter bør være norsk. På kjøttsiden er det veldig mye import. Okse og svin er i hovedsak import. Det samme gjelder også vegetarprodukter» sier Arve Nergaard Teige.

For en del år siden tok Industri Energi også opp temaet norske tollsatser. På grunn av innretningene ligger i all hovedsak utenfor det norske tollområdet og er av den grunn ikke omfattet av norske tollsatser.

«Hadde det vært norske tollsatser på norsk sokkel så hadde man kjøpt inn enda mer norske råvarer enn å importere kjøtt fra for eksempel New Zealand og Sør Amerika.» sier Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

-«det ville også bidratt godt til i CO2 regnskapet i Equinor» avslutter Stamnes.

Les også på forbundets nettside – Norske råvarer på Vår Energi sine offshoreinstallasjoner