Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel besøkte Gullfaks A

Leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes og LO koordinerende Karstein Moldøen besøkte Gullfaks A 12.desember til 14. desember.

Møte Medlemmene

-Vi får møte medlemmer og lokal ledelse, samtidig som vi holder åpent møte hvor vi informerer om foreningen og hva vi jobber med sier Per Steinar.
-Vi er glade for at vi kan begynne å reise offshore igjen sier Per Steinar, det blir arbeidet med å få til flere offshore besøk etter nyttår.

Tillitsvalgt Hilde Hestad og Kim Langeteig på Gullfaks A tok godt imot oss, og var vertskap for besøket.
Hilde var også med på å geleide oss rundt til de forskjellige fagavdelingene for å snakke med medlemmer og svare på spørsmål.

På kvelden mandagen arrangerte Industri Energi Equinor Gullfaks A åpent møte hvor Karstein og Per Steinar presenterte Industri Energi Equinor Sokkel, snakket om aktuelle saker som fagforeningen arbeidet med i UPN, og informerte også om resultatet fra lønnsoppgjøret for våre medlemmer.

-Mens vi var om bord fikk vi mange spørsmål om tariff og sapkoder. Responsen var positive på at våre medlemmer, men også andres medlemmer, fikk svar på sine spørsmål fortløpende, sier Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Equinor Sokkel.
-Det som er moro å reise ut er at vi alltid blir godt mottatt, og at våre tillitsvalgte legger så godt til rette for avdelingsmøter og åpent møte på kvelden. I tillegg er det mye varme og god mat som møter oss, avslutter Stamnes.