Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel besøkte Johan Castberg prosjektet

Torsdag 9. desember besøkte nestleder i Industri Energi Equinor Sokkel Frank Gundersen sammen med LO koordinerende Karstein Moldøen, Johan Castberg prosjektet. Dette var et uformelt besøk først og fremst for å se Johan Castberg skipet og treffe personell om bord.

Karstein Moldøen og Idunn Tobiassen Mauseth
Foto: Frank Gundersen

Frank og Karstein  fikk en fin omvisning av Industri Energi Equinor Sokkel sin lokale tillitsvalgt Idunn Tobiassen Mauseth.
-Det var et fint besøk hvor vi traff noen av de ansatte som skal jobbe på Johan Castberg i driftsfasen og fikk høre om sakene som opptar dem, sier Frank.
Det planlegges for et nytt besøk på Johan Castberg til våren med en mer utfyllende agenda og et åpent medlemsmøte.

Karstein Moldøen som LO Koordinerende tilføyer at det var et flott nybygg og at det så langt han kunne se ordnede forhold for underleverandører om bord. LO Koordinerende er en ordning administrert av LO som reiser rundt på Equinor sine installasjoner for å se til at det er ordnede forhold for leverandører og underleverandører og er et kontaktledd mot Equinor.

Idunn takket for besøket og ønsket gjerne flere besøk fra sentrale tillitsvalgte.