Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel har avholdt årsmøte

Et godt besøkt årsmøte i Industri Energi Equinor Sokkel ble holdt 07. og 08. mars i Stavanger.
Årsmøte behandlet årsmøtesakene på dag en, og hadde besøk av 2. nestleder i LO Steinar Krogstad. Dag to var satt av til konferanse, der deltagerne fikk høre innledninger fra statssekretær i Olje og Energi departementet Andreas Bjelland Eriksen, UPN leder Kjetil Hove, forbundsleder Frode Alfheim og Snorre Erichsen Skjevrak fra Industri Energi.

Det nye Arbeidsutvalget fra venstre: Mari Berdal Ruud, Jarle Dregelid, Terje Werner Hansen, Frank Indreland Gundersen, Per Steinar Stamnes, Idunn Tobiassen Mauseth og Bjørn Palerud

Årsmøte valgte tre nye medlemmer inn i Arbeidsutvalget, Mari Berdal Ruud fra Aasta Hansteen, Jarle Dregelid fra Njord A og Idunn Tobiassen Mauseth fra Johan Castberg.
Årsmøtet vedtok også to uttalelser, en om nytt regelverk for innleie, og en til støtte for elektrifisering av Snøvit LNG på Melkøya.

Treparts samarbeidet i Norsk arbeidsliv illustrert på bilde, fagbevegelsen ved forbundsleder Frode Alfheim, leder UPN i Equinor Kjetil Hove og Regjeringen med statssekretær i OED Andreas Bjelland Eriksen.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen slo nok en gang fast at Norsk Olje og Gass næring skal utvikles og ikke avvikles. Bjelland Eriksen snakket også om de langsiktige planene departementet har for å opprettholde og utvikle industriarbeidsplasser i vår næring, men også i landbasert industri. Videre om CCS, og nye energiformes som havvind og solenergi.
Leder av UPN i Equinor Kjetil Hove snakket om sikkerhet og HMS på Norsk sokkel, sikkerhetsarbeidet er på rett vei, men resultatene kan og må bli enda bedre. Videre fortalte han om Norway energy hub. Målet er å ta ned klimautslippene, levere stabil tilgang på fornybar energi og opprettholde Norges posisjon som energinasjon.
Samtidig som vi skal lete mer og opprettholde produksjonen på dagens nivå frem til 2035.

Forbundsleder Frode Alfheim innledet om industrien der Industri Energi har medlemmer, og hvordan disse industriarbeidsplassene er avhengig av mer kraft for å produsere videre, og for å utvikle ny industri. Samtalene med forbundet FLT om sammenslåing var han også inne på.
Han avsluttet med å sakke om forbundets forberedelser til årets lønnsoppgjør. Både Industri Energi og LO har skjerpet sine formuleringer i kravene etter at statistikken fra Teknisk Beregnings Utvalg (TBU) ble lagt frem. LO – NHO forhandlingene begynner i slutten av mars.

Spesialrådgiver i Industri Energi Snorre Erichsen Sjevrak

Siste innleder på årsmøtet var Spesialrådgiver i Industri Energi Snorre Erichsen Sjevrak, han snakket om kraft. Snorre formidlet på en utmerket måte hva som er utfordringene med kraftsituasjonen i Norge og Europa. Hva som må til for at eksisterende og ny industri skal ha nok kraft i fremtiden. Og hva som har skjedd med kraftbehovet i Europa de siste årene.