Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel har deltatt på Sikkerhetsforum

Idunn Tobiassen Mauseth og Jarle Dregelid fra arbeidsutvalget til Industri Energi Equinor Sokkel har deltatt på Sikkerhetsforum 2023 i Stavanger.
Sikkerhetsforum er den sentrale trepartsarenaen for samarbeid og debatt om viktige HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten.

Både Lill-Heidi Bakkerud og Henrik Fjeldsbø er representert i forumet på vegne av Industri Energi. I tillegg er det tre andre medlemmer fra LO-familien i forumet.

Det var mange interessante innledninger hvor disse temaene var i fokus: Sikkerhet og partssamarbeid i krevende tider, fremtidens arbeidsplasser og arbeidsmiljø – utfordringer og løsninger.

Statssekretær Amund Vik fra olje- og energi departementet var på besøk. Han fokuserte på at Norge fortsatt skal være verdensledende på HMS i petroleumssektoren, samt at bransjen skal ha gode, forutsigbare rammebetingelser. Forsyningssikkerheten er viktig for Norge, og det er svært viktig at vi klarer å opprettholde best mulig regularitet. Han informerte om at ansvaret for Ptil nå er flyttet fra Arbeidsliv- og inkluderingsdepartementet til Olje- og energidepartementet. Sikrings og sikkerhetsarbeidet er viktigere enn noen gang, og det ble presentert som en fordel å samle alt under ett departement.

Ptil var opptatt av viktigheten av å etterleve de arbeidsbetingelsene vi har i både regelverk og avtaler når det gjelder arbeidstid, og var svært kritiske til mangelfull hviletid. Kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet var også et tema på konferansen, hele 3% av krefttilfeller hos menn (615 stk) kan relateres til arbeidsplassen. Man har mulighet til å se på opptak av presentasjonene på Ptils hjemmeside.

Opptak av innleggene og presentasjoner kan ses på denne linken

Link til artikkel om Sikkerhetsforum 2023: