Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel møtte nyansatte i forpleining

Onsdag 15. mars var det nyansatt dag for nye forpleiningsansatte. Industri Energi Equinor Sokkel var der fore å presentere foreningen.

Leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes presenterer foreningen

Dette var et arrangement på Sandsli i Bergen, hvor 45 nyansatte var samlet for å treffe sine nye ledere og få diverse informasjon fra bedriften.

I den forbindelse var Industri Energi Equinor Sokkel invitert for å presentere foreningen.
Per Steinar Stamnes presenterte foreningen for de nyansatte og fortalte om hva Industri Energi Equinor Sokkel jobber med, og hvordan vi er organisert i forbundet og LO.
Med seg hadde han helttidstillitsvalgt, Terje Werner Hansen.

-Vi synes det er hyggelig å treffe de nyansatte, og kunne gratulere dem med jobb i Equinor.
-Noen er allerede medlemmer og vi håper selvfølgelig på at mange andre også velger oss», sier Terje.

Noe av det Per Steinar la vekt på er hvordan vi og forbundet arbeider for å påvirke rammevilkårene på norsk sokkel, slik at de ansatte og medlemmene har trygge og langsiktige arbeidsplasser.

Da må det jobbes mot de som gir tillatelser til leting og utbygginger av nye felt, og det er mot departementene og den il en hver tid sittende regjering.
-Industri Energi Equinor Sokkel vil jobbe mot alle partier, uavhengig av politisk farge og vi gjør hva vi kan for å påvirke de som beslutter til det beste for våre medlemmer, avslutter Terje.