Industri Energi sine nettsider

Kjetil Gjerstad

Kjetil Gjerstad

KANDIDAT NR 3 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Verv:
Leder Industri Energi Equinor Mongstad

Arbeidsted:
Mongstad

Hva er din yrkesbakgrunn?

Er utdanna Automatiker, har jobba som driftsoperatør på skift mesteparten av tida


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

2007:   Starta som vara til styret på Mongstad.

2008:   Vikarierende leder på Mongstad

2009:   4 år som HVO ved Mongstad

2013:   2 år som Koordinere HVO for Landanlegg og kontor

2016:   Nestleder IE Mongstad

2017:   Fungerende Leder IE Mongstad

2019:   Ledar IE Mongstad

Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Som tillitsvalgt brenn eg for Arbeidsmiljø, Skift/arbeidstidsordninger og å sørge for at bedriften holder seg til lov og avtaleverket. Som ei ekstra interesse er eg veldig opptatt av at det grønne skiftet vert gjennomført på ein slik måte at arbeidsplasser og arbeidsvilkår vert ivaretatt.Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Viktigaste oppgåve til ein tillitsvalgt er å sørge for at medlemmenes interesser vert ivaretatt. Dette gjelder enten det er lønn, arbeidsvilkår eller sjukefråværoppfølging. Det er også viktig å påvirke korleis bedriften blir styrt eller organisert