Industri Energi sine nettsider

Kontrollrommet til Hywind Tampen offisielt åpnet

Industri Energi Equinor Sokkel ble invitert den 17. november til den offisielle åpningen av verdens største og Norges første, flytende vindpark, Hywind Tampen på Sandsli. Åpningen ble foretatt av Bergens byrådsleder Rune Bakervik
Hywind Tampen skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. Den flytende vindparken består av 11 turbiner, og med en systemkapasitet på 88 MW.
Hywind Tampen er verdens største flytende vindpark og et viktig steg i arbeidet med å industrialisere løsninger og redusere kostnader knyttet til framtidige havvindprosjekter.

Vindparken antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.
Vindkraftløsningen skal bidra til å redusere bruken av gassturbiner på Snorre og Gullfaks, noe som reduserer CO2-utslipp med 200 000 tonn årlig, som tilsvarer utslipp fra 100 000 biler.
– Det som også var gledelig å høre var at 60 % av innholdet i utførelsen av kontraktene gikk til leverandører med norsk forretningsadresse sier leder i Industri Energi Equionor Sokkel, Per Steinar Stamnes.
Prosjektdirektør Siri Espedal Kindem for Trollvind presenterte under åpningen Equinor sine planer for Trollvind med 50 + vindturbiner.

– Trollvind skal være et godt bidrag for å ta ned CO2 utslippene for Oseberg og Troll, men også et bidrag til en løsning for kraftbalansen i regionen, sier Siri Espedal Kindem.
– Trollvind er ett initiativ vi har foreslått for myndighetene som kan svare på flere utfordringer i Bergensregionen sier Siri Espedal Kindem.
-Prosjektet kan bidra med 4,3 TWh til Kollsnes og Bergensregionen som støtter videre elektrifisering på Troll og Oseberg, som vi trenger om vi skal nå klimamålene Norge og industrien vår har satt seg. Kraften vil også avlaste en vanskelig kraftsituasjon i regionen og muliggjør annen industrietablering. Utviklingen av prosjektet vil også kunne akselerere utviklingen av leverandørindustrien innen havvind i Norge, avslutter Prosjektdirektør Kindem.