Industri Energi sine nettsider

Lene Hauge

Lene Hauge

KANDIDAT NR 6 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Verv:
Leder Industri Energi Equinor Bergen

Arbeidsted:
Sandsli

Hva er din yrkesbakgrunn?

Jeg har fagbrev i kontor og administrasjon og ble ansatt i selskapet i 2007 hvor hovedoppgavene var administrativ støtte til Industri Energi.


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Jeg ble styremedlem Industri Energi Equinor Bergen i 2008 og i 2019 ble jeg valgt til nestleder.
I 2021 tok jeg over som foreningsleder og utøver vervet mitt på heltid.
Jeg har i årenes løp representert i flere utvalg og hatt flere roller som tillitsvalgt med spesielle oppgaver, som feks kompetanse.

Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Jeg er opptatt av selve mennesket og et godt psykososialt arbeidsmiljø, men som foreningsleder må en tilegne seg kunnskap på mange felt.Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Jeg mener det er viktig å sette medlemmet i fokus, ha evnen til å lytte og finne gode løsninger.
Man er valgt på tillit og den må bygges. Vi representerer en stor gruppe av ansatte og det er viktig å tenke til det beste for medlemmene. Industri Energi sin styrke er at vi har bred kunnskap gjennom mange erfarne tillitsvalgte.
Sikre gode og trygge arbeidsplasser, bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø og være en god ressurs for medlemmene er også viktig for rollen.