Industri Energi sine nettsider

Lokale lønnsforhandlinger er i gang

De lokale lønnsforhandlingene i Equinor er godt i gang

Det har vært noen dager med forhandlinger der Industri Energi /Styrke har argumentert for våre krav.

Vi har tatt fatt på siste dag med forhandlinger og målet er å bli ferdig i løpet av dagen. Erfaringsmessig kan dette dra ut over kvelden.

Vi vil oppdatere alle våre medlemmer så snart det foreligger et resultat.

Forhandlingsutvalget består av:

Leder                   Per Martin Labråthen

Nestleder:         Trine Hansen Stavland

Sokkel:                 Per Steinar Stamnes

Sokkel:                 Frank I Gundersen

Sokkel:                Jarle Dregeli

Kontor:                Unni Tonning

Kontor:                Lene Hauge

Kontor:                Roar Larsen

Landanlegg:     Leif Ove Skår

Landanlegg:     Silje Rosnes

Landanlegg:     Dag Rune Dale

Koordinator:     Kjetil Gjerstad