Industri Energi sine nettsider

Lokale lønnsforhandlinger i Equinor er nå ferdig

Styrke/Industri Energi Equinor og bedriften har i natt kommet frem til en enighet i de lokale forhandlingene.
Etter over tre dager med forhandlinger på Equinor særavtale ble det oppnådd enighet.
Forhandlingene har vært svært krevende.

Leder av Styrke/IE i Equinor, Per Martin Labråthen sier at årets forhandlinger har vært lange og harde.

– “Vi er glade for samarbeidet og de gode dialogene vi har hatt med de andre foreningene og bedriften underveis, og mener alt i alt vi har oppnådd et godt resultat” sier Labråthen

Følgende resultat ble oppnådd

Individuelt lønnssystem

For ansatte på individuelt lønnssystem gis det et individuelt tillegg innenfor en ramme på 6,0 %.

Minimum lønnstillegg vil normalt bli 2,8 %

Ny lønn iverksettes med virkning fra 01.07.2024, forutsatt vedtakelse av Bransjeavtalen

Tarifflønnstabell for land

Tarifflønnstabellen for land justeres med 6,0 % (minimum kr 32 432,-) inklusive feriepenger

Øverste trinn i hvert karriereløp i lønnstabell for land økes i tillegg med kr 2948,- inklusive feriepenger

Ny lønn iverksettes fra 01.06.2024 forutsatt vedtakelse av Bransjeavtalen

Tarifflønnstabell for sokkel

Tariflønn for sokkel justeres med 6,0% (minimum kr 44 000,-) inklusive feriepenger

Øverste trinn i hvert karriereløp i lønnstabell for sokkel økes i tillegg med kr 4000,- inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger.

Ny lønn iverksettes med virkning fra 01.06.2024

I tillegg har vi oppnådd

  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 25 kr til 2300 kr pr dag.
  • Kontrollromstillegget økes med 4 kr til 18 kr pr time.
  • Fagansvarlig land; tillegget økes til 55 000 kroner
  • Leder 1.hjelp iht. anleggenes beredskapsplan kompenseres med totalt 6% av H10
  • Satsen for vakt på helg/helligdager økes med 100 kr til 950 kroner
  • Årlig kompensasjon for elektronisk kommunikasjon økes med 500 kr til 7000 kroner
  • Bedriften vil innføre ny policy med bedre dekning for terminalbriller fra 1. september 2024

I tariffperioden 2022 til 2024 har vi jobbet med utvalgsarbeid som har resultert i nye og færre matriser for tarifflønnet der innplassering og opptjeningstid er endret.

I tillegg ble det avtalt en rekke utvalgsarbeid som Styrke/IE i Equinor må jobbe videre med i tariffperioden

Per Martin Labråthen – leder av Styrke/Industri Energi Equinor