Industri Energi sine nettsider

LOs olje og gass konferanse er en viktig arena for å møtes, og utøve tre-part samarbeide i praksis

Til stede på konferansen var flere statsråder, næringslivstopper og tillitsvalgte for selskaper på norsk sokkel.
Konferansen var delt inn i 3 temaer:
– Norsk sokkel fra pandemi til krig, energikrise og
  sikkerhet.
– Norsk sokkel i endring – havvind, CCS.
– Hydrogen og nye sikkerhetsdimensjoner.

Statsråd Terje Lien Aasland

Ikke uventa var spørsmålet om energi, aktivitet og levetid for å opprettholde og trygge langsiktige arbeidsplasser i næringen, som skapte stor interesse og diskusjon.
Tema var hvordan bygge ut mere kraft, og skaffe til veie mer energi for industrien både på land og til havs. For å få tilstrekkelig kraft til en rimelig penge, som vil være med på å bidra til nye arbeidsplasser.
For å få det til må en ha et samspill mellom Stortinget og bransjen, gjennom å gi nye muligheter med konsesjoner og få åpnet nye områder for både leting, havvind.
Flere av innlederne tilbakemeldte at Norge måtte gjøre flere ting samtidig, for å nå målene for å redusere CO2 utslippene som Stortinget og EU har satt. Både opprettholde olje – og gass produksjon, fangst og lagring av CO2, Hydrogen og havvind
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, understrekte under konferansen at oljepakken, som blant annet Industri Energi kjempet for ved starten av koronapandemien, har sikret aktivitet i oljebransjen i lang tid framover.

-Oljepakken ble støttet av et bredt flertall på Stortinget, der kun 17 prosent av representantene stemte imot. Den har sikret nye investeringer for flere hundre milliarder kroner. Det sikrer sysselsetting i alle ledd av næringen og langs hele kysten, og gir arbeid i mange tiår framover, sier Alfheim.

Ifølge Oljedirektoratet ble det levert 17 nye planer for utbygging av drift (PUD) innen fristen ved utløpet fjoråret. Samlet skal det investeres for cirka 400 milliarder kroner, som følge av oljepakken.

Avgjørende tid for å sikkre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien. Oljepakken har sikret aktivitet og arbeidsplasser

EPN direktør Kjetil Hove som innledet på temaet Hvorfor må vi elektrifisere sokkelen? sammen med noen av deltakerne fra Industri Energi Equinor

Frode Alfheim som også er leder for LOs Olje og Gass utvalg berømmer de tillitsvalgte og medlemmene for jobben de gjør for å sikre energiforsyning til Europa og dermed industriproduksjonen på kontinentet. Alfheim understreker at det fortsatt må letes etter mer olje og gass på sokkelen. Industri Energi-lederen er derfor storfornøyd med at olje- og energiminister Terje Aasland på LOs olje- og gasskonferanse tirsdag offentliggjorde at regjeringen vil utlyse 92 nye blokker i kommende konsesjonsrunde (TFO2023). Link

Storsatsing på havvind

Statsråd Terje Aasland understrekte på konferansen at regjeringen har store ambisjoner i olje-, gass- og energipolitikken. -Vi skal utvikle ikke avvikle norsk sokkel, men da er det en forutsetning at vi lykkes med å kutte klimautslippene fra denne næringen. Elektrifisering er hovedingrediensen for å lykkes. Det skal vi få til, sa Aasland.
-Samtidig gir havvind fantastiske muligheter, vi vil ha opp tempoet i denne satsingen og vil bygge ut 30.000 MW innen 2040. Det vil gi store industrielle muligheter og bidra til å øke aktiviteten på sokkelen. I tillegg kommer storstilt satsing på karbonfangst og -lagring, samt satsing på blått hydrogen og havbunnsmineraler, sa Aasland. Link

Konferansier Geire Seljeseth og statsråd Marte Mjøs Persen.

Krev deres rett og gjør deres stemmer hørt!

En offensiv arbeids- og inkluderingsminister informerte LO `s olje -og gasskonferanse om Regjeringas arbeide med å styrke det norske arbeidslivet, og styrke den norske modellen.
Marte Mjøs Persen utfordret de tillitsvalgte i salen på LO `s olje- og gass konferanse i spørsmålet om å gjøre sin jobb med å utøve innstrammingen i lovverket om leie inn personell fra bemanningsselskaper.

Hun meldte om at det var høy aktivitet på norsk sokkel med god inntjening. Tilstanden er god for norsk petroleumsnæring, og at det er viktig å opprettholde rammevilkårene og god produksjon fra norsk sokkel, som skal bidra til energisikkerhet i Europa.
Styrken i den norske modellen er med på å bidra til å utvikle norsk sokkel, og ikke avvikle norsk sokkel.

-Arbeidslivspolitikken står høyt for Regjeringa. Vi ønsker å sikre et arbeidsliv for at flest mulig skal gi et trygt, sikkert og godt arbeidsliv, sier Marte Mjøs Persen.
Hun viste til hva Regjeringa har gjort med å styrke det organiserte arbeidslivet med å sikre en bedre medbestemmelse i arbeidslivet med å sette inn tiltak mot sosial dumping og øke fagforeningsfradraget for kontingenten. Men også styrke retten til faste ansettelser.
-Regjeringa ville stramme inn regelverket for de innleides rett til faste ansettelser og gi tilbake tillitsvalgtes søksmålsrett uttalte ministeren.

Sikring på norsk sokkel
-Sikker drift er Regjeringas prioritet, og regjeringa er interessert i å være føre var for sikkerheten for de som arbeider på norsk sokkel. Sikkerheten for norsk sokkel er det myndighetene som har ansvaret for. Mens selskapene har ansvaret for sine innretninger og anlegg uttalte Mjøs Persen.