Industri Energi sine nettsider

Medlemer av AU i Industri Energi Equinor Sokkel på plattformbesøk

leder i Industri Energi equinor Sokkel Per Steinar Stamnes besøkte Sleipner, mens heltids tillitsvalgt Yngve Selvåg og LO koordinerende tillitsvalgt Karstein Moldøen besøkte Troll A.
Det er bestandig hyggelig å reise ut, vi blir altid godt mottatt. Våre tillitsvalgte legger godt til rette for besøk i avdelingene ombord, og åpent møte om kvelden, sier Stamnes.

Andrea Brøvig Drangsholdt, tillitsvalgt på Sleipner. Foto: Privat

Besøk Sleipner.

Onsdag 11. januar reiste lederen for Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes på besøk til Sleipner. Der møtte han Industri Energi Equinor Sleipner sin lokale tillitsvalgte Andrea Brøvig Drangsholt.
Dette var et uformelt besøk først og fremst for å snakke med våre medlemmer ombord.

-Vi får møte medlemmer og lokal ledelse, samtidig som vi holder åpent møte hvor vi informerer om foreningen og hva vi jobber med sier leder Per Steinar Stamnes.
På onsdag kveld arrangerte Industri Energi Equinor Sleipner åpent møte, hvor Per Steinar presenterte Industri Energi Equinor Sokkel, snakket om aktuelle saker som fagforeningen arbeider med i UPN. Samt svarte på spørsmål fra de mange som var på møtet.
-Det er alltid fint å treffe tillitsvalgte og medlemmer ute på sine respektive arbeidsplasser. Og det er lettere for flere å diskutere, spørre og få svar på de saker de er opptatte av, sier lederen Per Steinar.
Mens vi var om bord fikk vi mange spørsmål om tariff, bonus og pensjon. Responsen var positive på at våre medlemmer, men også andres medlemmer, fikk svar på sine spørsmål fortløpende.
-Mange som fikk svar på ting de lurte på og folk synes at det var bra at leder av Industri Energi Equinor Sokkel kom ut til Sleipner, sier tillitsvalgt Andrea Brøvig Drangsholt.

Per Steinar mener at det er viktig å ha nærhet til medlemmene, for blant annet høre og få tilbakemeldinger på hva medlemmene er opptatte av. Det får en når en besøker kaffebarene ute.
Andrea takket for besøket og ønsket gjerne flere besøk fra sentrale tillitsvalgte.

Jan Arne Wold og Elisabeth Sahl, Woldcam AS

Troll A.

Tirsdag 10.januar til torsdag 12.januar besøkte Industri Energi Sokkel Troll A plattformen.
Det var Yngve Selvåg heltids tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel og Karstein Moldøen, LO koordinerende tillitsvalgt som som tok turen ut til Troll A for å møte medlemmer og leverandør ansatte.
Det ble brukt mye tid til å kontakte og snakke med de leverandøransatte om det å jobbe for Equinor.
Både om de utfordringene og ulempene de kjenner på som leverandøransatte, men også om HMS om bord og deres hverdag.
Kontrakter og arbeidstidsordninger var de leverandøransatte opptatt av og dette ble selvsagt diskutert.

Det ble også rikelig tid til å svare på spørsmål fra medlemmer og andre om bord om ulike spørsmål rundt pensjon, AFP, sykefravær, individuell lønn og lønnsoppgjøret generelt..
Det å skifte stilling fra sokkel til landansatt og feller man der bør være oppmerksom på, ble også et tema.
Industri Energi fikk tid medlems service til egne medlemmer, men også å svare på spørsmål fra andre ombord.

Alt i alt en nyttig tur med gode tilbakemeldinger fra både egne medlemmer og andre som fikk hjelp.