Industri Energi sine nettsider

Unni Elisabeth Tonning

Unni Elisabeth Tonning

KANDIDAT NR 3 TIL STYRET I EQUINOR

Verv:
Leder Industri Energi Equinor Oslo

Arbeidsted:
Fornebu

Hva er din yrkesbakgrunn?

Jeg startet i Hydro/Equinor i 1989 og har de siste årene, før jeg ble tillitsvalgt, jobbet i forskjellige stillinger og roller innenfor F&C og Accounting, i tillegg til Deal handling og Commercial Operations.


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Jeg gikk inn i rollen som fulltidstillitsvalgt og foreningsleder av Industri Energi Equinor Oslo den 1. oktober 2020, men har vært styremedlem siden 2013.


Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Som tillitsvalgt prioriterer jeg å bistå medlemmer som ønsker og har behov for det, for eksempel i møter med bedriften, ved sykefravær o.l.Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Bistå medlemmene på arbeidsplassen i henhold til avtaler og rettigheter og være en konstruktiv samarbeidspartner i de forskjellige samarbeidsutvalgene i bedriften.