Nyheter

Kapasitets økning i Offshore Fagsenter, skal ansette 190 flere fagarbeidere.

Web redaktør 4. november 2021

Som en del av beslutningen for 1EQ21 i slutten av april ble det besluttet å igangsette et partssammensatt arbeid, basert på de utfordringene vi ser i dag og aktivitetsnivået framover. Skal de se på fremtidig kapasitetsbehov innen fagarbeidere offshore, og anbefale mulig økt kapasitet i Offshore Fagsenter for PEMAL fagene (prosess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk).
-Vi er veldig fornøyd med at det er et omforent resultat i arbeidsgruppa, som ble vedtatt av EPN Led denne uka, sier leder for Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
-Det betyr at Offshore Fagsenter skal ansette 190 fagarbeidere i 2022. I tillegg har vi sett at det er behov for å ansette flere fagarbeidere de nærmeste årene fra 2023 også, for å få mest mulig riktig bemanning ift. aktivitet.

Industri Energi Equinor er godt fornøyd med responsen til Equinor på vår henvendelse angående TESS.

Web redaktør 1. november 2021

-Vi er godt fornøyd med hvordan Equinor responderte på vår henvendelse på at Tess forskjellsbehandlet organiserte og uorganiserte, sier leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen.
Det var representantskapet i Industri Energi Equinor som vedtok en uttalelse om saken der vi utfordret Equinor til å foreta seg noe for å stoppe denne forskjellsbehandlingen.

Industri Energi Equinor aksepterer ikke Tess sin behandling av organiserte ansatte.

Web redaktør 20. oktober 2021

Industri Energi Equinor har gjennom media blitt kjent med de holdninger selskapet TESS har til sine organiserte ansatte. Organiserte i Tess blir ekskludert fra alle bonusordninger, og fratas også ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse og støtte til tannlege og arbeidsklær osv.

Dette er en behandling og holdning av det organiserte arbeidslivet vi ikke ønsker i Norge, og i norsk arbeidsliv. Dette er et forsøk på fagforeningsknusing vi vil ta sterk avstand fra, og som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv.
Equinor har rammeavtaler med TESS, og stiller strenge krav til sosialt ansvar og et etisk ansvar gjennom våre styrende dokumenter. Eksemplet som har kommet frem gjennom artikler i media tilsier at Equinor ikke lengre bør kjøpe tjenester av slike selskaper med slike holdninger.

Industri Energi krever at Equinor skal bruke sin makt som kjøper av tjenester og kun opprettholde avtaler med seriøse selskaper med gode holdninger til det organiserte arbeidslivet.

Representantskapet i Industri Energi Equinor forventer at Equinor tar avstand fra selskaper med slike holdninger, og at det må få konsekvenser hvis Tess velger å opprettholde disse.

To hederskarer hedret på representanskapsmøte til Industri Energi Equinor.

Web redaktør 19. oktober 2021

-På grunn av korona har vi måttet vente lenge på å takke dere for årelang innsats for Industri Energi Equinor sa Leder Per Martin Labråthen i sin tale under middagen på representantskapsmøte i Industri Energi Equinor. Det var Hallgeir Hardang og Geir Nilsen som ble hyllet for engasjementet og innsats som tillitsvalgte i mange år.
-Dere har betydd mer for foreningen en dere er klar over sa Per Martin og overrakte statuetten To sider til Hallgeir og Geir.

Kampanje økt organisasjonsgrad.

Web redaktør 1. oktober 2021

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

Godt besøkt medlemsmøte i Industri Energi Equinor på Teams.

Web redaktør 27. september 2021

Over 130 medlemmer logget seg på medlemsmøte til Industri Energi Equinor mandag 27. september.
Kjetil Gjerstad, som leder forsikringsutvalget i Industri Energi Equinor, ønsket velkommen til møte med Fremtind forsikring og SpareBank1 Gruppen. Det var Karl Seip fra Fremtind og Alvild Tofterå Berge SpareBank1 Gruppen som innledet om medlemsfordeler vi har innenfor bank og forsikring. -Og det er faktisk ganske mange sier Alvild, sjekk nettsidene til LO Favør og deres egen side i Industri Energi Equinor for mer informasjon.
-Dere er godt dekket og har gode vilkår, sier Karl Seip, bruk det elektroniske meld skade skjemaet og send inn hvis du er i tvil, da vil du få svar på om din skade et dekket, sier han.
-Og husk å si at du er LO medlem ved henvendelse til både Fremtind og SpareBank1, tilføyer Alvild.
For de yngste medlemmene, sjekk Billån Ung, Boliglån Ung og Mastercard Ung

Styret i Industri Energi Equinor Sokkel samlet til styremøte etter 18 mnd.

Web redaktør 15. september 2021

Styret i Industri Energi Equinor Sokkel samlet til styremøte 18 mnd. etter at årsmøtet i 2020 ble stoppet av C-19 den 10. mars. Og Norge ble ned stengt 12. mars.
-Det er godt å kunne møte dere igjen sa leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes når han åpnet styremøtet, og styremedlemmene gav også uttrykk for at det var godt å kunne treffe kolleger fra andre plattformer igjen.
Styremøte fikk besøk av forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim han holdt innledning om den aktuelle situasjonen i olje og gass bransjen og den kraftkrevende industrien.

Olianne K Nerbø , servicearbeider på Troll B blogger om oljenæringen og klima.

Web redaktør 3. september 2021
Jeg tenker på valget….
På klimapolitikken som plutselig er blitt en hovedsak i året’s valg. Og at det dessverre er så mange som tror at vi redder verden om vi bare stenger ned oljeproduksjonen i Norge.

Joakim Kristoffersen leder av ungdomsutvalget i Industri Energi på turne med Equinor

Web redaktør 1. september 2021

Joakim Kristoffersen, ungdomstillitsvalgt i Industri Energi Equinor var en av 4 ungdomstillitsvalgte som har hatt en litt annen arbeidshverdag de siste ukene. Han har nemlig byttet ut offshore- og helikopter logistikk i LE med politikk og debatt.
For å gjøre en ekstra innsats i valgkampen har Equinor gitt fire unge medarbeidere anledning til å jobbe for hele industrien i noen hektiske høstuker. De fire har en ulik arbeids hverdag, men er engasjert i fagforeningsarbeid og er tillitsvalgte. Nå bruker de tiden på å møte unge politikere, ulike sider av næringen og organisasjoner som har andre meninger om olje, gass og energi enn det vi har.

LO og Industri Energi på besøk på Johan Sverdrup Feltsenter.

Web redaktør 31. august 2021

LO leder Peggy Hessen Følsvik, forbundsleder Frode Alfheim besøkte Johan Sverdrup fredag 27. august. Gjestene fikk se hvordan råoljen kommer opp på plattformen og prosesseres og sendes til Mongstad raffineri. Leder av EPN i Equinor Kjetil Hove fortalte om Equinors fremtidsplaner på norsk sokkel.
Med i reisefølget var Oddvar Karlsen nestleder i Industri Energi Equinor og Bjørn Palerud tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel, som benyttet anledningen til nå snakke med medlemmer og kolleger fra leverandørbedriftene.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.