Nyheter

Industri Energi Equinor har avholdt årsmøte.

Web redaktør 7. april 2022

Industri Energi Equinor avholdt årsmøte på Radisson Blu Airport Hotell Oslo 5. og 6. april, hvor det var godt fremmøte fra alle foreningene i Industri Energi i Equinor. Foruten vanlige årsmøte saker hadde årsmøte besøk av Frode Alfheim (leder) og Lill Heidi Bakkerud (nestleder) fra forbundet, Pål Eitrheim fra Fornybar (REN) i Equinor og Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant og medlem av Arbeids og Sosialkomiteen komiteen.
-Det er hyggelig og kunne avholde et normalt årsmøte igjen med fysisk fremmøte, sa leder Per Martin Labråthen, under åpningen av årsmøtet. Han trekker spesielt frem at Industri Energi Equinor har, på tross av pandemi hatt god medlemsutvikling også i 2021.

Ungdomsutvalget fikk besøk av Industri Energi Ung.

Web redaktør 28. mars 2022

Ungdomsutvalget til Industri Energi Equinor fikk besøk av Industri Energi Ung. Det var Leder Mikael Schevik og nestleder Alida Domaas fra det sentrale ungdomsutvalget sammen med ungdomstillitsvalgt i Industri Energi Equinor Joakim Kristoffersen og leder av Industri Energi Equinor Bergen Lene Hauge som fikk omvisning på Equinor sitt Logistikk- og beredskapssenter på Sandsli.

JOS SU besøkte Northern Lights i Øygarden.

Web redaktør 28. mars 2022

Torsdag 24.mars var JOS SU på besøk hos karbonfangst og lagrings (CCS) prosjektet Northern Lights i Øygarden kommune på Sotra vest for Bergen.
Karbon fangst og lagring anses for å være en av de løsningene som skal får Norge inn i det grønnes skiftet. LINK
Formålet er å ta i mot CO2 fra ulike virksomheter, i første omgang sementfabrikken i Brevik som dermed også kan reklamere med at de selger «grønn» sement uten CO2 utslipp.

 

Arrangement på Nøsteboden for medlemmer i Industri Energi Equinor Bergen

Web redaktør 25. mars 2022

Styret i Industri Energi Equinor Bergen inviterte medlemmene til et arrangement på Nøsteboden torsdag 24. mars. Etter to utsettelser grunnet pandemien, kunne vi endelig møtes og dele en hyggelig kveld sammen.
Leder av Industri Energi Equinor Bergen, Lene Hauge ønsket alle velkommen til Nøsteboden og fortalte at Industri Energi Equinor Bergen hadde fått tildelt Industri Energi Equinor sin aktivitets pris for 2020. En av kriteriene for prisen var å ha aktiviteter for medlemmene, og dette arrangementet er i forlengelsen av det.

Test av nye forsyningsløsninger på Mongstad Base for FLX

Web redaktør 23. mars 2022

FLX (field life extension) ville teste ut en pilot og samarbeide med Wintershall DEA, for om mulig å kjøre en separat forsyningsløsning for FLX installasjonene på Mongstad. Som en del av piloten ønsket man å teste ut en annen driftsmåte sammen med leverandøren av basetjenester på Mongstad. Utgangspunktet for piloten var å utfordre baseleverandøren om å komme opp med eget forslag til hvordan en slik løsning kan se ut? For å se på om det var forenklinger og eller forbedringer av forsyningsflyten.
Industri Energi Equinor Sokkel møtte verneombudstjenesten, lokal ledelse og prosjektet på Mongstad base. Tema for møte var å gjennomgå flyten som er en del av piloten, se på kunde -og operasjonsrommet, men også se mer i detalj på testelementer og målinger.

Industri Energi Equinor Telemark har avholdt årsmøte.

Web redaktør 21. mars 2022

Årsmøte i Telemark ble avholdt fredag 4.mars 2022.  Tilstede var det 34 personer de fleste fysisk og noen på Teams.  Per Martin Labråthen ble valgt som dirigent og ledet årsmøte på en utmerket måte.

Pizza og prat på Mongstad.

Web redaktør 18. mars 2022

I veke 10 og 11 har lærlingane i Kjemi- og prosessfaget vært samla på opplæring for ulike opplæringsaktiviteter.
Ungdomstillitsvalgt på Mongstad Åshild Camilla Lande Berge tenkte at den anledningen måtte ho bruka til å gjere noko kjekt.

Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel avsluttet onsdag 9 mars.

Web redaktør 10. mars 2022

Dag en av årsmøtet var viet til vanlige organisasjonssaker, årsberetning, regnskap, arbeidsplan og budsjett ble vedtatt. Det var to heltidstillitsvalgte som var på valg i år. Frode Mikkelsen ble gjenvalgt som nestleder, og Terje Werner Hansen ble nytt medlem av Arbeidsutvalget. Frank Indereland Gundersen ble valgt til å overta som nestleder når Frode blir pensjonist høsten 2022. Jostein Mæland ble valgt til sosialtillitsvalgt.
Dag to var det gjestene som sto i fokus, Elisabeth Sæther Olje og Energidepartementet, Kjetil Hove UPN leder i Equinor og Frode Alfheim forbundsleder Industri Energi holdt innledninger, og Geir Seljeseth Industri Energi ledet den påfølgende debatten.
Hele seansen ble strimet direkte og videoen kan sees her  begynner etter 4 minutter og 54 sekunder.

Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel åpnet i Stavanger.

Web redaktør 8. mars 2022

Industri Energi Equinor Sokkel sitt årsmøte er i gang i Stavanger.
-Det er godt å ha en årsmøte med fysisk fremmøte sier Per Steinar Stamnes, og vi har et interessant program for de to dagene vi skal være samlet. Med besøk fra sentrale politikere, forbundet og bedriften sier Per Steinar.

Ny Kampanje -Vi har plass til flere.

Web redaktør 7. mars 2022

Forbundet Industri Energi har satt i gang en ny kampanje for økt organisasjonsgrad.

Fra 1. mars 2022 og ut året får alle nye medlemmer fri kontingent det 3 første månedene.
De som verver en kollega får doble vervepoeng. Vervepoeng kan tas ut i verdikort, link for mer info.
Link til innmeldingsskjema.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.