Nyheter

Live strim av gjestenes innlegg og debatt på Industri Energi Equinor Sokkel sitt årsmøe.

Web redaktør 4. mars 2022

Den 8. og 9. mars skal Industri Energi Equinor Sokkel avholde årsmøte i Stavanger. På dag to (9. mars) får vi storfint besøk av Kjetil Vevle statssekretær i Olje og Energidepartementet, forbundsleder Frode Alfheim og EPN leder Kjetil Hove. De skal holde innlegg og så skal vi ha en etterfølgende debatt ledet av Geir Seljeseth om Fremtidsutsikter for olje og gass i Norge, Elektrifisering av sokkelen, leting og overgangen fra olje og gass til energiselskap. Hele den seansen vil vi strime på YouTube kanalen vår: https://www.youtube.com/results?search_query=Industri+Energi+Equinor. Sendingen begynner KL 08.30. og varer til ca KL 10.15. Vi håper det er mange som vil følge denne seansen som tar opp viktige ting for alle våre medlemmer.

Årsmøte Industri Energi Equinor Bergen.

Web redaktør 23. februar 2022

Tirsdag den 22/2-22 ble det avholdt årsmøte på Teams i Industri Energi Equinor Bergen.
Styret hadde i det lengste håpet på et fysisk årsmøte, men når avgjørelsen måtte tas var det enda mye usikkerhet i smittesituasjonen og valget ble dermed digitalt. Styret håper at vi utover i 2022 kan samles mer på Sandsli og at neste årsmøte blir i auditoriet.
Leder i Industri Energi Equinor Bergen, Lene Hauge, åpnet årsmøte med en oppsummering av året som har gått. Det har vært et travelt år som har vært sterkt preget av pandemi og omorganisering. Industri Energi Equinor er representert på flere arenaer og deltar i prosjekter og utvalgsarbeid – både i bedriften, forbundet og innad i Industri Energi Equinor. Foreningen har innarbeidet nye måter å samhandle på og blant annet er medlemsmøter på Teams godt tatt imot og dette vil man fortsette med også i fremtiden.

Industri Energi Equinor Kårstø har avholdt årsmøte.

Web redaktør 21. februar 2022

Torsdag 17. februar var medlemmene benket foran dataen for å delta på årsmøtet til Industri Energi Equinor Kårstø. Selv om det fungerer greit å arrangere årsmøtet på Teams, så er det allikevel mye bedre å ha årsmøtet som i gamle dager. Der en treffer hverandre og kan ta en kopp kaffe og et kakestykke etter møtet er slutt.

Equinor has presented an impact assessment for development and operation of Wisting in the Barents Sea.

Web redaktør 2. februar 2022

The impact assessment to be issued for public consultation is covering both the development phase and the operations phase of the Wisting project in the Barents Sea. In December, Equinor entered into an agreement with Lundin, whereby Equinor will continue its Wisting operatorship into the operations phase.
-We look forward to the construction of Wisting starting, says Frank Indreland Gundersen, area manager for EPN (exploration and production north) in Industri Energi Equinor Offshore.
-Of particular importance to us is that Equinor, in agreement with Lundin, has acquired the operatorship for both development and operation throughout the field’s operational phase.
The Wisting discovery is of considerable size, containing close to 500 million barrels of oil equivalent. Expected investments are in the range of NOK 60 – 75 billion. Operating time approx. 30 years, the field is 310 km from shore and has a sea depth of approx. 400 meters, Equinor writes in the press release.

Equinor har lagt fram konsekvensutredning for utbygging og drift av Wisting i Barentshavet.

Web redaktør 2. februar 2022

Konsekvensutredningen som sendes på høring omhandler både utviklings- og driftsfasen av Wisting-prosjektet i Barentshavet.
-Vi ser frem til at byggingen av Wisting kommer i gang sier områdeansvarlig for UPN (utforsking og produksjon nord) i Industri Energi Equinor Sokkel, Frank Indreland Gundersen. Spesielt viktig for oss er at Equinor etter avtale med Lundin har fått operatørskapet for både utbygging og drift i hele feltets driftsfase.

Wisting-funnet er av betydelig størrelse og inneholder i underkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter. Forventede investeringer er i størrelsesorden 60 – 75 milliarder norske kroner. Driftstid ca. 30 år, feltet er 310 km fra land og har et havdyp på ca. 400 meter, skriver Equinor i pressemeldingen.

Equinor har innfridd Industri Energi Equinors krav om ekstra støtte i pamdemien.

Web redaktør 2. februar 2022

Industri Energi Equinor Sokkel krevde i starten av januar at våre sentrale tillitsvalgte i Industri Energi Equinor måtte kreve en støtte til hjemmekontor.
I starten av pandemien utbetalte Equinor en godtgjørelse på kr 3000,- for å forbedre den enkeltes hjemmekontorsituasjon. Dette beløpet var en nødløsning. Når man sitter på hjemmekontor over flere år, blir det helt andre behov når det gjelder utstyr.
Myndighetene og arbeidsgivere har sagt at alle som kan jobbe hjemmefra skal jobbe hjemmefra i forbindelse med pandemien.

Equinor meets the demand for extra support during the pandemic

Web redaktør 2. februar 2022

Industri Energi Equinor Offshore requested in January 2022 that our corporate union representatives in Industri Energi Equinor should demand a grant for home office.
In the start of the pandemic Equinor refunded NOK 3000 to improve the individual employee’s home office situation. The grant was an emergency solution. When sitting in the home office for several years, the need for equipment will be totally different.
The authorities and employers alike have stated that home office during the pandemic is a requirement for those who can.

Retiring after 10 years in JOS CA as senior safety delegate

Web redaktør 27. januar 2022

Arne Emil Bredland resigns as senior safety representativ in Statoil/Equinor JOS CA for 10 years.
-I have been an employee representative and /or a safety delegate my entire working life, since I joined the Sailor’s trade union in 1974, says Arne Emil Bredland, Senior safety delegate (HVO) in Catering & administration (CA) – retiring February 1.
-I have been organized in LO trade unions all the time and that has suited me very well. Recently I have been the senior safety delegate in Statoil/Equinor, JOS CA.

 

 

Bell 525 Relentless – the next helicopter type in the North Sea?

Web redaktør 27. januar 2022

Industri Energi Equinor Offshore was this week invited to a presentation and information session on the recently developed offshore helicopter Bell 525 Relentless.
Bell 525 Relentless is a newly developed medium sized helicopter seating 16 offshore workers. The helicopter is equipped with so-called fly-by-wire, a system replacing conventional manual controls with electric signals. The Bell representative in Norway, Ole Petter Bakken, welcomed full-time union representative for Industri Energi Equinor Offshore, Per Steinar Stamnes, to the presentation and cabin test at Sola, Stavanger.
The intention was to give the largest union on the Norwegian continental shelf better knowledge about and information on the new helicopter Bell 525.

Wintershall DEA has an intentional agreement to start using the new helicopter on flights from Bergen to the Brage-field Q1-2023.

Takker av etter 10 år i JOS CA som hovedverneombud.

Web redaktør 27. januar 2022

Arne Emil Bredland takker av som hovedverneombud i Statoil/Equinor JOS CA i 10 år.
-I hele mitt yrkesaktive liv har jeg enten vært tillitsvalgt og/eller verneombud, helt siden innmeldingen i Sjømannsforbundet i 1974, sier Arne Emil Bredland, HVO i Forpleining som går av med pensjon 1. februar.
-Jeg har vært fagorganisert i forbund tilsluttet LO hele mitt yrkesaktive liv, har trivdes godt med det. Nå har jeg innehatt vervet som hovedverneombud i Statoil/Equinor JOS CA siden 2011.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.