Nyheter

Driftsbemanningen – veien videre

Web redaktør 9. juni 2022

BU UPN drøftet 11.mai om UPN skulle starte i gang et prosjekt med å overføre alle fagarbeidere og Fagansvarlige til et kompetansesenter i OFS. Industri Energi Equinor Sokkel sin tilbakemelding var at vi ikke gjenopptok arbeidet med en løsning med et kompetansesenter for alle fagarbeidere i UPN.

Men opprettholdt dagens modell med Driftsbemanning pr innretning og Offshore Fagsenter som en kompetansepool.
Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyd med at UPN Led nå har besluttet at vi ikke gjenopptar et partssammensatt arbeidet med å modne frem en varig løsning for å samle alle fagarbeidere offshore innen Prosess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk (PEMAL) i et felles kompetansesenter i UPN.

Forutsetningen for beslutningen som er tatt er at vi i tråd med intensjonene får mest mulig effekt ut av kompetanse-huben i Offshore fagsenter og Felles vedlikeholds modell.
Dette arbeidet skal vi sette i gang med over sommeren. Det vil være viktig for oss at vi får Felles Vedlikeholds modell til å fungere etter den hensikten som vi er enige om, og som er beslutta av UPN Led.
Alternativet er dårligere.

Ungdomsutvalget samlet i Trondheim

WEB Redaktør 8. juni 2022

Denne helga har ungdomsutvalget i Industri Energi Equinor gjennomført et møte i Trondheim.
Veldig kjekt å endelig kunne treffes skikkelig igjen etter 2,5 lange år uten noe særlig aktivitet.
Vi ser frem til å fortsette de gode diskusjonene på møtene som kommer.

Høyt på agendaen sto høstens lærlingeinntak. Dette har vi nå fått en god plan på og ser veldig frem til å få møte lærlingene. Det ble også satt i gang et arbeid for å få tettere samarbeid mellom alle ungdomstillitsvalgte i Industri Energi Equinor.

Medlemsmøte «Lønn som fortjent»

WEB Redaktør 30. mai 2022

Industri Energi Equinor arrangerte mandag 30/5-22 et minikurs for medlemmene i tema «Lønn som fortjent – slik skal lønnssystemet i Equinor brukes» Kursholdere var tillitsvalgte Yngve Selvåg og Oddvar Karlsen.
Industri Energi Equinor sin målsetting med kurset er å sette den ansatte som lønnsmottaker på individuell lønn i stand til å forstå hvordan lønnssystemet er rigget for å knytte prestasjoner og leveranser samt karriereutvikling opp mot belønningssystemet.

– Vårt ønske er at man gjennom dette minikurset lettere kan sette seg smarte avtalte mål som gjør at den enkelte aktivt kan påvirke sin utvikling på lønn og karriere.​ Vårt håp er at medarbeiderne gjennom kunnskap og kjennskap til mekanismene skal få tillit til lønnssystemet for prestasjonsbasert lønn.​ Og til slutt er vårt prinsipp om kompetansebygging og deling at der man opplever urettferdighet skalman være i stand til å beskrive ovenfor oss i foreningen hva som bør rettes opp i og hvorfor, sier Yngve Selvåg

Deltakelsen var på rundt 100 medlemmer for dette lunsjmøtet som foregikk på teams og det kom mange gode innspill, kommentarer og spørsmål underveis. Vi er godt fornøyde med oppmøtet og vil benytte anledningen til takke alle som deltok.

Lunch & information meeting at Fornebu!

Web redaktør 30. mai 2022

Alida from Industri Energi Young visited Fornebu on Monday 23.05, where we had an open information meeting about the benefits of
being organized in Industri Energi. Lo Favør and Sparebanken 1 and employee representatives from Oslo were present.
Tamara, our new graduate contact presented herself, and a good contact was established with Industri Energi Ung.
There was plenty of time to ask questions and socialize, and we have already started planning and looking forward to the next event.

Informasjonsmøte med lunch på Fornebu!

Web redaktør 30. mai 2022

Alida fra Industri Energi Ung besøkte Fornebu mandag 23.05, hvor vi hadde et åpent informasjonsmøte om fordelene ved
å være organisert i Industri Energi. LO Favør og Sparebanken 1 og flere tillitsvalgte fra Oslo var til stede.
Tamara, vår nye graduate kontakt presenterte seg selv, og det er nå etablert en god kontakt med Industri Energi Ung.
Det var god tid til å stille spørsmål og mingle, og vi har allerede nå begynt å planlegge og se frem til neste arrangement.

LO-sekretariatet forstår seg på norsk olje og gass’ betydning for Europa og det grønne skiftet

WEB Redaktør 27. mai 2022

KRONIKK: Europa og verden vil fremdeles trenge norsk olje og gass i mange tiår fremover.

Industri Energi Equinor støtter LO-sekretariatets innstillinger – under kapittelet Næringspolitisk uttalelse (side 25), til LO-kongressen fra mandag 30. mai til fredag 3. juni om å avvise forslag som bidrar til usikkerhet om den energisikkerhet Europa og verden trenger.
Les mer her om debattinnlegget av Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Equinor Sokkel

Hovedoppgjøret 2022: Pause i forhandlingene på bransjeavtalen

WEB Redaktør 24. mai 2022

Industri Energi og arbeidsgiverne i Norsk olje og gass/Norsk Industri har tirsdag kveld tatt pause i tariffoppgjøret for landansatte i olje- og gassindustrien.

–Vi er enig med arbeidsgiverne om å ta pause i forhandlingene til over sommeren, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Samt offshorearbeidere som ikke omfattes av operatøravtalen.

Les mer her

Tillitsvalgt og kokk på Gudrun plattformen Veronica Jorud promoterer Sirdals ørret.

Web redaktør 10. mai 2022

Tillitsvalgt for Industri Energi Equinor Sokkel og kokk på Gudrun plattformen var med å promoterte Sirdals ørret, som skal serveres på alle Equinors plattformer 17. mai.

Se innslaget fra NRK Rogaland her

Merkedag offshore 4.mai – normalisering av coronatiltak

Web redaktør 4. mai 2022

I dialogmøte med bedriften om smitteverntiltak den 25. april anbefalte Industri Energi Equinor Sokkel at vi ville normalisere hverdagen offshore så raskt som mulig.
Vi så at smittetallene gikk ned, og at influensaen var en større bekymring enn covid i de siste ukene.
Og at dette måtte bli anbefalinga fra BC teamet (Business Continuity) til UPN led. på deres møte denne uka, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Barentshavskonferansen 2022 – Framtiden i nord!

Web redaktør 2. mai 2022

I forrige uke var vi så heldige å få delta på noen svært innholdsrike dager på Barentshavkonferansen 2022.
Det hele braket løs med et åpent møte arrangert av Industri Energi på en lokal restaurant i Hammerfest. Her var det svært godt oppmøte både av lokale medlemmer, politikere samt tillitsvalgte både sentralt og lokalt. Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, ønsket oss varmt velkommen, etterfulgt av noen interessante tanker fra olje og energiminister Terje Aasland om framtiden til olje og energinæringen. Studentleder i Industri Energi, Alida Domaas, kom også med noen konkrete punkter rundt trivsel og tilrettelegging for hvordan unge skal få mulighet til å etablere seg lokalt slik at vi sikrer tilgang på også ung arbeidskraft.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.