Nyheter

Industri Energi Equinor Sokkel har signert protokoll ang. utvidelse av oppholdsperiode med 7 dager ref. rammeforskriftens §42

Web redaktør 20. mars 2020

Bedriften avholdt møte med Industri Energi Equinor Sokkel torsdag den 19.3 angående en drøfting av utvidelse av oppholdsperiode med 7 dager ref. rammeforskriftens §42. Grunnlaget for drøftingen er Covid-19 og et smittereduserende tiltak samt logistikkutfordringene som dette medfører.
Utvidelsen gjelder de som har en normal arbeidsplan med utreise i uke 11 og innreise i uke 13. Denne oppholdsperioden utvides med 1 uke.
I forbindelse med den situasjonen vi nå er oppe i med covid-19 (coronavirus) pandemien vil vi minne om at avtalte arbeidsplaner på sokkelen fortsatt er 2 uker arbeid og 4 uker fri.
Industri Energi Equinor Sokkel har forståelse for at flere melder tilbake bekymringer også for familie som er hjemme – når de selv er ute på jobb. Over en lengre periode enn det som er den normale og avtalete 2-4 rotasjon.
Rammeforskriftens §42, oppholdsperioder, åpner imidlertid for en utvidelse av dagens oppholdsperiode (14 dager) med 7 eller 14 dager under gitte vilkår og skal drøftes med de tillitsvalgte.
For å redusere smitterisikoen samt utfordringene knyttet til logistikk har vi i dag blitt enige med bedriften om å forlenge sist ukes avtale om å stå 21 dager.

Industri Energi Equinor Sokkel sin kamp for Helikopter-flygeinformasjonstjenesten (HFIS Tampen) på Gullfaks C. lykkes.

Web redaktør 13. mars 2020

Industri Energi Equinor Sokkel sin åre lange  kamp for å opprettholde HFIS Tampen på Gullfaks C lykkes.
I og med at Luftfartstilsynet har lyttet til Industri Energi og LO helikopterutvalgs bekymringer og sier nei til Equinors ønske om å legge ned Helikopter-flygeinformasjonstjenesten (HFIS Tampen) på Gullfaks C.
Les mer her: https://www.industrienergi.no/nyhet/seier-for-helikoptersikkerheten-og-beredskapen-i-nordsjoen/

Beskyttet: Forsiden

Når partiene ber om råd i programarbeidet, får de det av Industri Energi Equinor.

Web redaktør 12. mars 2020

Programkomitéen til Arbeiderpartiet har invitert Industri Energi Equinor med på to møter, ett på stortinget og på et besøk til Johan Sverdrup feltsenter. Ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen var med på møte i Stortinget, og Bjørn Palerud fra Arbeidsutvalget i sokkel var med programkomitéen til JSF.
Industri Energi Equinor Sokkel sin ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen var i møte med programkomiteen til Arbeiderpartiet sammen med Barbro Auestad fra forbundet, for å diskutere viktigheten med yrkesfag, og hva Arbeiderpartiet må jobbe med i partiprogrammet sitt.
Møtet gikk ut på å diskutere åpent om hva som er viktig med yrkesfag, og hva Arbeiderpartiet må jobbe med i partiprogrammet sitt. Vi spilte inn dette med å gi ungdomsskolen mere tid og kompetanse på hvilke yrker som gjemmer seg bak de ulike linjene. Dette med at teori må knyttes mot praktisk utførelse og derfor tettere samarbeid mellom skoler og næring. At det er viktig at det tilbys flere læreplasser og kanskje øke tilskudd til utvalgte fag for en periode til nye lærebedrifter.
Yrkesfag holder Norge i gang, uten fagarbeideren stopper Norge opp; sier Lone.
Dette må speiles i statusen til yrkesfag og er ekstra viktig når vi går mot et enormt underskudd av fagarbeidere. Arbeidet med å få ungdommene til å velge mere utradisjonelt i forhold til kjønnsroller må fortsette. Arbeidet henger nesten en generasjon på etterskudd pga at foreldrenes syn på utdanning er viktig for ungdommene, sier hun.

 

Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel er stoppet

Web redaktør 10. mars 2020

Industri Energi Equinor Sokkel har fått beskjed fra ledelsen i Equinor om at vi måtte stoppe årsmøtet vårt og at vi ikke fikk arrangere felles middag.
Vi var ferdig med de fleste sakene og de resterende sakene har Arbeidsutvalget fått fullmakt til å ferdigstille.

Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel 2020.

Web redaktør 10. mars 2020

Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel er i gang. Årsmøte er samlet på Clarion Hotell Stavanger i to dager.
Årsmøte skal behandle de vanlige årsmøtesakene, i tillegg forslag og uttalelser.

Årsmøte Industri Energi Equinor Bergen

WEB Redaktør 9. mars 2020

Mandag 9. mars ble det avholdt årsmøte i Industri Energi Equinor Bergen.
Leder Tove Bjordal ønsket vel 40 deltakere velkommen til årsmøte.
«Vi har lagt bak oss et hektisk år hvor Industri Energi har deltatt i mange prosjekter og utvalg, dette gjenspeiler seg også i beretningen for 2019» innledet Tove årsmøtet med.

Industri Energi Equinor Telemark har avholdt årsmøte.

Web redaktør 4. mars 2020

28. februar avholdt Industri Energi Equinor Telemark et godt besøkt årsmøte hvor 33 medlemmer var til stede. Per Martin var dirigent og styrte dette med en fast hånd.

Industri Energi Equinor er aktiv i debatten om iskantsonen

WEB Redaktør 28. februar 2020

«Å trekke en altfor konservativ iskantsone vil begrense mulighetene for en olje- og gassindustri i Finnmark» uttaler styret i Industri Energi Equinor Hammerfest.

Les mer om artikkelen til styret i avisen iFinnmark

 

Vertikal organisering er en del av vår suksess. Alle kan bli medlemmer av Industri Energi Equinor.

Web redaktør 26. februar 2020

Vertikal organisering er en del av vår suksess. Alle kan bli medlemmer av Industri Energi Equinor, sier Yngve Selvåg i Industri Energi Equinor Sokkel som har ansvaret for å koordinere og følge opp alle medlemmer som er individuelt avlønna på sokkelen.
Vi er en fagforening, og ikke en interesseorganisasjon for en liten nisje mennesker basert på utdanning eller jobbtittel, sier Yngve Selvåg.

Årsmøte avholdt i Industri Energi Equinor Kårstø

WEB Redaktør 18. februar 2020

Industri Energi Kårstø hadde årsmøte torsdag 13.februar kl. 11.30 i AUD C.
Torsdag 13. februar holdt Industri Energi Equinor Kårstø årsmøte. Tradisjonen tro var oppmøte godt og det var god stemning.
Det ble gjennomført valg av styremedlemmer, godkjenning av årsberetning og økonomi.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.