Nyheter

Cuong Nguyen på Gullfaks C synes NAV er lite smidige.

Web redaktør 28. august 2021

-Dette har vært en spesiell sak sier tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel Terje Werner Hansen, denne type saker er det sjelden vi kommer borti.
-Heldig vis har vi et forbund med mye kompetanse, og som er villige til å hjelpe sier Terje, som har jobbet med saken sammen med Hilde Hermansen.

Les saken fra Fri Fagbevegels her: Link

Yngve Selvåg, tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel blogger om klima.

Web redaktør 26. august 2021

Jo i disse dager, hvor klima og miljø er på dagsordenen over alt kjennes det kjekt ut å jobbe i et selskap som tar føring i omstillings jobben med å skaffe verden energi der det etterspørres.
Og det kjekkeste er at de trenger ikke sitte inaktive og vente på politiske vedtak og finansiering.
De har kompetanse, vilje og evne samt økonomiske muskler til å å sette ting ut i livet. Dette klarer man på ryggen av den «gamle» industrien, som fortsatt vil trenges og gi store inntekter og arbeid i lang tid.

 

Kawa Aziz og Per Steinar Stamnes presenterte Industri Energi Equinor Sokkel for offshore lærlingene.

Web redaktør 25. august 2021

Kawa Ahmad Mustafa Aziz ungdoms tillitsvalgt og Per Steinar Stamnes leder av Industri Energi Equinor Sokkel presenterte Industri Energi Equinor Sokkel for årets offshore lærlinger på samlingen i Bergen mandag 23. august. Det skal begynne 48 lærlinger på sokkelen i høst.
– Mange lærlinger har ikke noe bevisst forhold til fagforeninger og det å være organisert i en fagforening. Derfor er det viktig for Industri Energi Equinor Sokkel å fortelle hvem vi er, og hva vi gjør. Ved å møte lærlingene på deres første møte med arbeidslivet kan vi være med på å forberede dem på det, sier Kawa Aziz fra Ungdomsutvalget i Industri Energi Equinor.

Industri Energi Equinor deltar på Arendalsuka.

Web redaktør 18. august 2021

Industri Energi har mange arrangementer under avviklingen av Arendalsuka 2021. Blant annet har leder av Industri Energi Equinor deltatt i en debatt om norsk petroleums sektor i fremtiden, sammen med leder av ABC klubben Ingard Haugberg.
Det er også en debatt mellom Arbeiderpartiet og Høyere om dette tema.

Se debatten her  Videoen begynner når klokka har tikket til null.

Norge må gripe muligheten nå når den er der.

Web redaktør 28. juni 2021

Olje og gass bransjen står nå overfor formidable endringer i årene som kommer. Det ser ut som det blir et kappløp der mange stiller til start. Industri Energi mener det er ingen grunn til at vi i Equinor ikke skal komme først i mål.

Equinor har uttalt at de skal være karbon nøytrale innen 2050. Det er en omfattende strategi og ambisjon å nå.
Opedal uttalte nylig at Equinor har satt seg mål om å bli et ledende selskap i energiomstillingen gjennom tre steg:
– fokusere og forbedre olje- og gassproduksjonen (lave utslipp).
– akselerere veksten innen fornybar energi
– vekst innenfor lavkarbonløsninger gjennom fangst og lagring som Langskip og Hydrogen.Men Equinor kan ikke gjøre dette alene. Myndighetene spiller en viktig rolle. I tillegg må det et samspill med LO og NHO får utføre en strategisk og helhetlig tilnærming kan bidra til å nå klimamålene.

Les også:
LO og NHO med felles industriplattform
Den består av arbeids- og næringslivets innspill for å få til en industrisatsing og klimaomstilling med mål om å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskapning i framtida.
Målet med ener å sikre arbeidsplassene og verdiskapning i framtidas grønnere industri. Link

SAR sykepleierne løftet til Principal Professional båndet i individuelt lønnssystem.

Web redaktør 21. juni 2021

Industri Energi Equinor Sokkel har i lang tid arbeidet med å løfte SAR sykepleiere til I 31 båndet på lik linje med HMS-lederne, under gitte vilkår og etter en skjønnsmessig vurdering.
Denne diskusjonen er nå landet, og de vil nå på lik linje med HMS-lederne kunne bli løftet opp til Principal Professional båndet
Vilkår og hva som må til for at de løftes vil være de samme både for SAR sykepleiere og HMS-ledere.
Tom-Arne Nordås tillitsvalgt for Nivåregulerte i Industri Energi Equinor Sokkel forteller om en lang og seig prosess som startet senvinteren 2019.
Industri Energi Equinor Sokkel ville se på plasseringen i karrierestigen for HMS-ledere.
Vi mente HMS-lederne lå feil plassert i forhold til kvalifikasjonskrav, utdanningslengde, stillingens tyngde og ansvar. Nye og flere oppgaver som sikkerhetsledere hadde hatt når de var fast om bord på alle installasjoner (med boring).

Det lokale lønnsoppgjøret i Equinor er i havn!

WEB Redaktør 16. juni 2021

Industri Energi Equinor og bedriften har i dag kl. 22:00 kommet fram til en enighet i de lokale forhandlingene.
Etter to dager med forhandlinger i årets mellomoppgjør ble det oppnådd enighet.
Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive.

 

De lokale lønnsforhandlingene er i gang

WEB Redaktør 15. juni 2021

Tirsdag 15.06.2021 startet årets Lønnsoppgjør i Equinor.
Industri Energi Equinor var første foreningen ut, og som la frem sine lønnskrav kl.10:00
I år er det et mellomoppgjør, som betyr at vi hovedsakelig skal forhandle på lønn.
Det er arbeidsutvalget med vara i Industri Energi Equinor som utgjør vårt forhandlingsutvalg. Utvalget er 8 personer. Videre har vi 3 observatører med i delegasjonen.
Etter planen skal forhandlingene være avsluttet i løpet av onsdag 16.06.2021.
Vi vil informere våre medlemmer så snart det foreligger et resultat.

Uttalelse om Hjemmekontor fra årsmøte til Industri Energi Equinor.

Web redaktør 28. mai 2021

Årsmøte fikk forslag om hjemmekontor situasjonen fra foreningene i Bergen, Stavanger og Oslo som alle var opptatt av den enkeltes arbeidsmiljø på hjemmekontor etter over et år med korona restriksjoner. Både fysisk og psykisk helse.

Industri Energi sammen med LO og NHO om felles Energi og Industripolitisk plattform

Web redaktør 26. mai 2021

-Det viktigste for at vi skal sikre våre medlemmers arbeidsplasser og at Equinor skal være et lokomotiv i å nå klimamålene for 2030 og 2050, er at norsk sokkel blir elektrifisert sier Per Martin Labråthen, leder av Industri Energi Equinor. -Vi har pr. nå kraftoverskudd i Norge, men kraft nettet har for liten kapasitet og må optimaliseres for å kunne gi kraft både til Norsk sokkel, eksisterende og fremtidig kraftkrevende industri på land.
De havvind parkene som er under planlegging og vedtatt utbygd kommer ikke tidsnok, de første vil ikke være i produksjon før tidligst i 2029. sier Per Martin.

Link til rapporten.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.