Nyheter

Northern Lights partnerne leverer Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.  

Web redaktør 11. juni 2020

Viktig at myndighetene våre ser viktigheten av å sette av nok penger her slik at vi får til det grønne skiftet. Videre er det veldig positivt at dette skaper norske industri arbeidsplasser, og at vi bruker våre gode ingeniører og fagfolk på å få til nye bærekraftige arbeidsplasser sier leder Odd Arvid Valvatne Industri Energi Equinor Sture Kollsnes.
-Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden, og anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen, dette vil sikre aktivitet både her og på Oseberg sier Odd Arvid.

Industri Energi Equinor Sokkel fikk gjennomslag for at bedriften dekker kostnaden med pålagt munnbind på fly.

WEB Redaktør 9. juni 2020

I slutten av mai stilte Industri Energi Equinor Sokkel krav overfor bedriften at Equinor dekker kostnader til munnbind for ansatte i forbindelse med jobbreiser.

Ettersom bedriften har pålagt den enkelte å etterkomme de krav flyselskap til enhver tid har til sine passasjerer har bedriften i dag bekreftet og etterkommet vårt krav. Transportutgifter i forbindelse med reise for selskapet føres på reiseregning og dekkes mot kvittering.

-Utgifter til munnbind som refunderes begrenser seg til dokumentert kostnad for antall munnbind du trenger på den konkrete reisen, sier tillitsvalgt Jostein Mæland.

Tiltakspakke for Olje og Gass næringen i tråd med Industri Energi sitt syn.

Web redaktør 8. juni 2020

Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen er glad for at tiltakspakken for olje og gass industrien har fått tilslutning fra et flertall på Stortinget.
-Det er viktig at Equinor og de andre operatørselskapene setter i gang nye ferdig planlagte prosjekter, slik at leverandørindustrien blir sikret oppdrag sier Per Martin.

 

Lønnsoppgjøret må gjennomføres i år!

Web redaktør 2. juni 2020

Normalt er dette årstiden for lønnsoppgjør. På grunn av korona situasjonen er naturligvis også dette utsatt på ubestemt tid.
I år er det avtalt et forbundsvist oppgjør som normalt betyr at fellesforbundet forhandler først (frontfagsmodellen), deretter de andre LO forbundene i tur og orden.

Våre danske medlemmer slipper jobbkarantene fra 1.juni

Web redaktør 29. mai 2020

Industri Energi Equinor Sokkel får i dag bekreftet at Equinor har besluttet at dansker slipper jobbkarantene etter jobbreiser fra 1.juni.

Regjeringen åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

Web redaktør 29. mai 2020

Etter press fra forbundet Industri Energi og LO har regjeringa åpnet for jobbreiser innen Norden uten karantene fra 1.juni.
Vi har gjentatte ganger oppfordret Equinor og UPN ledelse til å samordne tiltakene i NOG sine medlemsbedrifter for å ha likebehandling for bransjen uavhengig av hvilke selskap og land man kommer fra, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Pålegg om bruk av munnbind ved flyreiser.

Web redaktør 26. mai 2020

Det er nå pålegg om bruk av munnbind ved flyreiser med enkelte flyselskap. Industri Energi Equinor Sokkel har stilt krav overfor bedriften at Equinor dekker kostnader til dette for ansatte i forbindelse med jobbreiser, sier tillitsvalgt Jostein Mæland.

Produksjonsanlegg for Hydrogen legges til Mongstad.

Web redaktør 13. mai 2020

Den 11 mai 2020 vil stå som en merkedag i Mongstad Raffineriet sin historie.
Dette sier leder for IndustriEnergi klubben ved anlegget, Kjetil Gjerstad.
Det var datoen nyheten om at det planlegges et anlegg for utvinning og leveranse av hydrogen ved raffineriet kom ut.
Forutsetningen er at partene tar investeringsbeslutning og at det legges til rette for tilstrekkelig støtte fra myndighetene til dette nybrottsarbeidet.

Heliporten i Kristiansund kommer likevel som planlagt

Web redaktør 6. mai 2020

Gledesmeldingen kom på tirsdag melder Tidens Krav i Kristiansund.

Industri Energi Equinor Sokkel sender brev til regjeringen.

Web redaktør 28. april 2020

-Forslaget om å forskuttere oljeselskapenes skattefradrag gjennom en skatteutsettelse er viktig for hele næringen sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
Hele olje og gass næringen LO, forbundene, NHO og NOG står alle bak dette initiativet og det støtter vi opp om sier Stamnes. Derfor sender vi brev til statsministeren og Olje og energi ministeren.
Les brevet her.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.