Nyheter

Lærlingeinntaket for 2020 er klart.

Web redaktør 22. april 2020

Equinor tar i 2020 inn 168 lærlinger, fordelt på land og hav, inkl. to i Danmark og to ny energi lærlinger i Skottland på Sheringham Shoal.
Bjørn Palerud, som er Industri Energi Equinor Sokkel sitt medlem i Styringskomiteen for lærlinger, er glad for at Equinor tar inn mange nye lærlinger offshore og onshore, en økning på 15 fra i fjor.

CapeOmega vil framskynde stort klimaarbeid på Kårstø.

Web redaktør 17. april 2020

Leder av Industri Energi Equinor Kårstø Leif Ove Skår er glad for initiativet til CapeOmega,
-Hvis dette forslaget blir realisert vil det styrke Kårstø og forlenge levetiden på anlegget i lang tid fremover sier Leif Ove.
Initiativet til CapeOmega er omtalt i Haugesund Avis.

Påskehilsen fra Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen.

Web redaktør 3. april 2020

Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen sender en hilsen til alle medlemmer.

Leder Per Martin Labråthen og nestleder Oddvar Karlsen i Industri Energi Equinor har sendt en hilsen til alle medlemmene.

Web redaktør 26. mars 2020

Håper at alle har det bra i denne spesielle tiden vi er inne i. De fleste av oss må nå tilpasse oss til en annerledes hverdag, vit da at Industri Energi Equinor er operativ og jobber for å gjøre hverdagen og fremtiden mest mulig forutsigbar. Det samme gjør de sentralt i Industri Energi og i LO. Alle våre foreninger og tillitsvalgte i Equinor, er i aktivitet og full beredskap. Alle arbeider nå ut ifra en situasjon med hjemmekontor.

Nordhordland avis med omtale av Equinor Mongstad.

Web redaktør 26. mars 2020

Leder i Industri Energi Equinor Mongstad Kjetil Gjerstad mener informasjonsavdelingen i Equinor kunne ha tatt med seg litt om de ansatte på Mongstad som har fått en ny hverdag på jobb. K Gjerstad kommenterer at
-Informasjonsavdelingen burde også fått med seg dei mange hundre som faktisk er på jobben, hiv seg rundt og på kort tid endrar arbeidsplanene sine for å redusere smittefaren. Stor honnør til alle og ein kvar. Ta også med alle partnarane som tar sin del av ekstrabelastninga når den Equinoransatte jobbar nye uvante arbeidstidsordninger. Tusen takk til dykk alle.

Vi gjengir artikkelen med tillatelse fra Nordhordland Avis.

Klargjøring fra Industri Energi Equinor ang. omsorgspenger når man må være hjemme med omsorg for barn

Web redaktør 24. mars 2020

Det fremgår av regjeringens pressemelding 20.03.2020 at antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Det fremgår av midlertidig forskrift at omsorgsdager nå også kan brukes hvis skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
Les mer her

Industri Energi Equinor Sokkel har signert protokoll ang. utvidelse av oppholdsperiode med 7 dager ref. rammeforskriftens §42

Web redaktør 20. mars 2020

Bedriften avholdt møte med Industri Energi Equinor Sokkel torsdag den 19.3 angående en drøfting av utvidelse av oppholdsperiode med 7 dager ref. rammeforskriftens §42. Grunnlaget for drøftingen er Covid-19 og et smittereduserende tiltak samt logistikkutfordringene som dette medfører.
Utvidelsen gjelder de som har en normal arbeidsplan med utreise i uke 11 og innreise i uke 13. Denne oppholdsperioden utvides med 1 uke.
I forbindelse med den situasjonen vi nå er oppe i med covid-19 (coronavirus) pandemien vil vi minne om at avtalte arbeidsplaner på sokkelen fortsatt er 2 uker arbeid og 4 uker fri.
Industri Energi Equinor Sokkel har forståelse for at flere melder tilbake bekymringer også for familie som er hjemme – når de selv er ute på jobb. Over en lengre periode enn det som er den normale og avtalete 2-4 rotasjon.
Rammeforskriftens §42, oppholdsperioder, åpner imidlertid for en utvidelse av dagens oppholdsperiode (14 dager) med 7 eller 14 dager under gitte vilkår og skal drøftes med de tillitsvalgte.
For å redusere smitterisikoen samt utfordringene knyttet til logistikk har vi i dag blitt enige med bedriften om å forlenge sist ukes avtale om å stå 21 dager.

Industri Energi Equinor Sokkel sin kamp for Helikopter-flygeinformasjonstjenesten (HFIS Tampen) på Gullfaks C. lykkes.

Web redaktør 13. mars 2020

Industri Energi Equinor Sokkel sin åre lange  kamp for å opprettholde HFIS Tampen på Gullfaks C lykkes.
I og med at Luftfartstilsynet har lyttet til Industri Energi og LO helikopterutvalgs bekymringer og sier nei til Equinors ønske om å legge ned Helikopter-flygeinformasjonstjenesten (HFIS Tampen) på Gullfaks C.
Les mer her: https://www.industrienergi.no/nyhet/seier-for-helikoptersikkerheten-og-beredskapen-i-nordsjoen/

Beskyttet: Forsiden

Når partiene ber om råd i programarbeidet, får de det av Industri Energi Equinor.

Web redaktør 12. mars 2020

Programkomitéen til Arbeiderpartiet har invitert Industri Energi Equinor med på to møter, ett på stortinget og på et besøk til Johan Sverdrup feltsenter. Ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen var med på møte i Stortinget, og Bjørn Palerud fra Arbeidsutvalget i sokkel var med programkomitéen til JSF.
Industri Energi Equinor Sokkel sin ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen var i møte med programkomiteen til Arbeiderpartiet sammen med Barbro Auestad fra forbundet, for å diskutere viktigheten med yrkesfag, og hva Arbeiderpartiet må jobbe med i partiprogrammet sitt.
Møtet gikk ut på å diskutere åpent om hva som er viktig med yrkesfag, og hva Arbeiderpartiet må jobbe med i partiprogrammet sitt. Vi spilte inn dette med å gi ungdomsskolen mere tid og kompetanse på hvilke yrker som gjemmer seg bak de ulike linjene. Dette med at teori må knyttes mot praktisk utførelse og derfor tettere samarbeid mellom skoler og næring. At det er viktig at det tilbys flere læreplasser og kanskje øke tilskudd til utvalgte fag for en periode til nye lærebedrifter.
Yrkesfag holder Norge i gang, uten fagarbeideren stopper Norge opp; sier Lone.
Dette må speiles i statusen til yrkesfag og er ekstra viktig når vi går mot et enormt underskudd av fagarbeidere. Arbeidet med å få ungdommene til å velge mere utradisjonelt i forhold til kjønnsroller må fortsette. Arbeidet henger nesten en generasjon på etterskudd pga at foreldrenes syn på utdanning er viktig for ungdommene, sier hun.

 

Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel er stoppet

Web redaktør 10. mars 2020

Industri Energi Equinor Sokkel har fått beskjed fra ledelsen i Equinor om at vi måtte stoppe årsmøtet vårt og at vi ikke fikk arrangere felles middag.
Vi var ferdig med de fleste sakene og de resterende sakene har Arbeidsutvalget fått fullmakt til å ferdigstille.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.