Industri Energi sine nettsider

Bedriftsforsamling

Ansattrepresentantene i Bedriftsforsamling og Styret påvirker hvilken retning bedriften skal utvikle seg.
Bedriftsforsamlingen velger styret.

Vi vil her presentere våre topp kandidater til Bedriftsforsamling og Styret i Equinor

Industri Energi Equinor sine kandidater til Bedriftsforsamling:

Trine Hansen Stavland

KANDIDAT NR 1 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Frank Indreland Gundersen

KANDIDAT NR 2 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Kjetil Gjerstad

KANDIDAT NR 3 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Anne Kristi Horneland

KANDIDAT NR 4 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Terje Werne Hansen

KANDIDAT NR 5 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Lene Hauge

KANDIDAT NR 6 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Industri Energi Equinor sine kandidater til Styret i Equinor:

Per Martin Labråthen

KANDIDAT NR 1 TIL STYRET

Bjørn Palerud

KANDIDAT NR 2 TIL STYRET

Unni Elisabeth Tonning

KANDIDAT NR 3 TIL STYRET

Ann Jorid Kjørsvik Hyttnes

KANDIDAT NR 4 TIL STYRET

Gholamali Fagihi

KANDIDAT NR 5 TIL STYRET

Leif-Erik Hindenes

KANDIDAT NR 6 TIL STYRET