Bank/Forsikringstilbud

Tide har blitt kjøpt opp av Storebrand og avtalen vår med Tide gjelder derfor ikke lengre. Industri Energi Equinor jobber med ny avtale, som vil komme raskt.

 

For ordens skyld  gjør vi oppmerksom på at forsikringer du har gjennom medlemskapet ditt som kollektiv hjem, advokatforsikring, fritisulykkeforsikring, grunnforsikring er det selvsagt ingen endringer på.