Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget i Industi Energi Statoil jobber med å engasjere og skolere unge medlemmer, spesielt med fokus på lærlinger og deltar årlig på alle lokale lærlinginntak.

Ungdomsutvalget består av:

Joakim Kristoffersen

Joakim Kristoffersen

Kasserer Bergen, Leder av Ungdomsutvalget.

joakkr@equinor.com

47903985

Simen Jensen Oen

Simen Jensen Oen

Styremedlem Ungdomsutvalget

SIOEN@equinor.com

48497364

Kawa Ahmad Mustafa Aziz

Kawa Ahmad Mustafa Aziz

Styremedlem Ungdomsutvalget, Webansvarlig

kazi@equinor.com

95102325

Fredrik Martin Olsen

Fredrik Martin Olsen

Styremedlem Ungdomsutvalg, tillitsvalgt Sokkel

fredo@equinor.com

Amanda Isaksen Svendsen

Amanda Isaksen Svendsen

Styremedlem Ungdomsutvalg, Hammerfest

amasv@equinor.com

Nyheter Per Steinar presenterer industri Energi Sokkel

På onsdag ble det gjennomført den andre nyansatt dagen for Equinor Forpleining på Sandsli.
Den første samlingen ble gjennomført 16.mars samme sted.
Forpleining har ansatt 41 nyansatte i år, for å erstatte naturlig avgang.

Ungdomsutvalget fikk besøk av Industri Energi Ung.

Ungdomsutvalget til Industri Energi Equinor fikk besøk av Industri Energi Ung. Det var Leder Mikael Schevik og nestleder Alida Domaas fra det sentrale ungdomsutvalget sammen med ungdomstillitsvalgt i Industri Energi Equinor Joakim Kristoffersen og leder av Industri Energi Equinor Bergen Lene Hauge som fikk omvisning på Equinor sitt Logistikk- og beredskapssenter på Sandsli.

Pizza og prat på Mongstad.

I veke 10 og 11 har lærlingane i Kjemi- og prosessfaget vært samla på opplæring for ulike opplæringsaktiviteter.
Ungdomstillitsvalgt på Mongstad Åshild Camilla Lande Berge tenkte at den anledningen måtte ho bruka til å gjere noko kjekt.

Bell 525 Relentless, neste helikoptertype i Nordsjøen?

Neste generasjon teknologi – Bell 525 Rentless
Industri Energi Equinor Sokkel ble i denne uken invitert til å få en presentasjon og informasjon om det nyutviklede offshorehelikopteret Bell 525 Relentless.
Bell 525 Relentless er et nyutviklet mellomstort helikopter med plass til 16 offshorearbeidere. Helikopteret er utstyrt med såkalt fly-by-wire, et system som erstatter konvensjonelle manuelle kontroller med elektriske signaler.
Det var Bell sin representant i Norge, Ole Petter Bakken, som ønsket leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes velkommen til å få se Bell 525 og teste kabinen på Sola utenfor Stavanger.
Tanken var at den største fagforeninga på norsk sokkel skulle få bedre kjennskap til og informasjon om det nyutvikla helikopteret Bell 525. Wintershall Dea har en intensjonsavtale om å ta i bruk det nyutviklede helikopteret Bell 525 på flygninger fra Bergen til Brage-feltet første kvartal 2023.

AVTALE OM LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD.

Oppdatert og modernisert avtale om likestilling, likeverd og mangfold mellom Equinor og Industri Energi Equinor er signert og vil om kort tid legges ut på Insight. Avtalen vil være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Arbeidet har pågått høsten 2021 som et partssammensatt arbeid med deltakere fra fagforeningene og bedriften.
Den nye avtalen er modernisert i språket, og vil også ha referanser til orddefinisjoner og beskrivelser. Teksten er kort og konsis og skal dekke de viktigste områdene innen likestilling, likeverd og mangfold for ansatte i selskapet. Avtalen skal også sikre samsvar med eksternt og internt regelverk og understøtte Equinor-boka og selskapets etiske retningslinjer.
Avtalen inneholder separate kapitler om avtalens formål, holdningsskapende arbeid, rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, opplæring, karriereløp og faglig utvikling samt oppfølging og informasjon.