Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget i Industi Energi Statoil jobber med å engasjere og skolere unge medlemmer, spesielt med fokus på lærlinger og deltar årlig på alle lokale lærlinginntak.

Ungdomsutvalget består av:

Joakim Kristoffersen

Joakim Kristoffersen

Kasserer Bergen, Leder av Ungdomsutvalget.

joakkr@equinor.com

Amalie Algrøy

Amalie Algrøy

Nestleder Ungdomsutvalget

aalgr@equinor.com

Simen Skauge Størksen

Simen Skauge Størksen

Styremedlem ungdomsutvalget, tillitsvalgt Sture/Kolsnes

sssto@equinor.com

Fredrik Martin Olsen

Fredrik Martin Olsen

Styremedlem Ungdomsutvalg, tillitsvalgt Sokkel

fredo@equinor.com

Amanda Isaksen Svendsen

Amanda Isaksen Svendsen

Styremedlem Ungdomsutvalg, Hammerfest

amasv@equinor.com

Kurt Thorsø

Kurt Thorsø

Tillitsvalgt Stavanger

kutho@equinor.com

97726304

Nyheter

Medlemsfordel, i avtalen mellom Industri Energi Equinor og Tide Forsikring har man fremforhandlet at alle medlemmer under 23 år ikke skal betale et tillegg pga. alder. Det betyr at man får en særegen økonomisk fordel ved å benytte seg av medlemskapet hos Tide Forsikring.

Årsmøte Ungdomsutvalget

Lørdag 17.- og søndag 18. mars ble det i Oslo avholdt årsmøte i ungdomsutvalget til Industri Energi Statoil. Utvalget er fornøyd med helgen, hvor det var fokus på ny handlingsplan, samt representasjon fra ulike lokasjoner i utvalget.

Endelig nyrekruttering til norsk sokkel – nå får våre nyutdannede fagarbeidere sjansen

Etter flere år uten ansettelser på norsk sokkel løsner det endelig. Mer enn 50 stillinger innen fagene Prosess (inklusiv laboratorie), Mekanisk, Automasjon, Elektro og Logistikk PEMAL vil bli ansatt hvert år fremover. Les mer her!

Årsmøte for ungdomsutvalget i Industri Energi Statoil

Lørdag 11.- og søndag 12. mars avholdt ungdomsutvalget i Industri Energi årsmøte i Stavanger. Her ble det valgt nytt ungdomsutvalg og ny handlingsplan ble vedtatt.

Gratis medlemskap for alle lærlinger i Statoil!

Dette ble vedtatt av årsmøtet i Industri Energi Statoil tidligere i år. På årsmøtet den 19-20. april ble det vedtatt at kontingent for lærlinger på 10 kroner skal dekkes i sin helhet av Industri Energi Statoil.