Industri Energi sine nettsider

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget i Industi Energi Statoil jobber med å engasjere og skolere unge medlemmer, spesielt med fokus på lærlinger og deltar årlig på alle lokale lærlinginntak.

Ungdomsutvalget består av:

Joakim Kristoffersen

Joakim Kristoffersen

Simen Jensen Oen

Simen Jensen Oen

Kawa Ahmad Mustafa Aziz

Kawa Ahmad Mustafa Aziz

Fredrik Martin Olsen

  • Styremedlem Ungdomsutvalg, tillitsvalgt Sokkel
  • Sted – Equinor
  • Ungdomsutvalget

Amanda Isaksen Svendsen

  • Styremedlem Ungdomsutvalg, Hammerfest
  • Sted – Equinor
  • Ungdomsutvalget