Industri Energi Equinor

STERKERE - SAMMEN
Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Nyheter

Kampanje økt organisasjonsgrad.

Premier kampanje økt organisasjonsgrad. Web redaktør 4. juni 2021

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

Uttalelse om Hjemmekontor fra årsmøte til Industri Energi Equinor.

Web redaktør 28. mai 2021

Årsmøte fikk forslag om hjemmekontor situasjonen fra foreningene i Bergen, Stavanger og Oslo som alle var opptatt av den enkeltes arbeidsmiljø på hjemmekontor etter over et år med korona restriksjoner. Både fysisk og psykisk helse.

Industri Energi sammen med LO og NHO om felles Energi og Industripolitisk plattform

Web redaktør 26. mai 2021

-Det viktigste for at vi skal sikre våre medlemmers arbeidsplasser og at Equinor skal være et lokomotiv i å nå klimamålene for 2030 og 2050, er at norsk sokkel blir elektrifisert sier Per Martin Labråthen, leder av Industri Energi Equinor. -Vi har pr. nå kraftoverskudd i Norge, men kraft nettet har for liten kapasitet og må optimaliseres for å kunne gi kraft både til Norsk sokkel, eksisterende og fremtidig kraftkrevende industri på land.
De havvind parkene som er under planlegging og vedtatt utbygd kommer ikke tidsnok, de første vil ikke være i produksjon før tidligst i 2029. sier Per Martin.

Link til rapporten.

Tillitsvalgte
Per Martin Labråthen
Per Martin Labråthen

Leder Industri Energi Equinor

peml@equinor.com

48192234

Oddvar Karlsen
Oddvar Karlsen

Nestleder Industri Energi Equinor

odkar@equinor.com

48192229