Industri Energi Equinor

STERKERE - SAMMEN
Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Nyheter

AVTALE OM LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD.

Equinor Fornebu Web redaktør 11. januar 2022

English version at the bottom.

Oppdatert og modernisert avtale om likestilling, likeverd og mangfold mellom Equinor og Industri Energi Equinor er signert og vil om kort tid legges ut på Insight. Avtalen vil være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Arbeidet har pågått høsten 2021 som et partssammensatt arbeid med deltakere fra fagforeningene og bedriften.
Den nye avtalen er modernisert i språket, og vil også ha referanser til orddefinisjoner og beskrivelser. Teksten er kort og konsis og skal dekke de viktigste områdene innen likestilling, likeverd og mangfold for ansatte i selskapet. Avtalen skal også sikre samsvar med eksternt og internt regelverk og understøtte Equinor-boka og selskapets etiske retningslinjer.
Avtalen inneholder separate kapitler om avtalens formål, holdningsskapende arbeid, rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, opplæring, karriereløp og faglig utvikling samt oppfølging og informasjon.

Prosessteknikker Johan Amble Hirsti på Gullfaks A er bekymret for fremtiden som oljearbeider

Web redaktør 22. desember 2021

Johan Amble Hirsti mener det ikke vil tjene klimaet å stoppe leting. Han mener at norsk olje- og gassnæring er nødvendig i det grønne skiftet.
– Vi er en del av løsningen, ikke problemet. Av alle i verden produserer vi olje og gass med lavest utslipp. Jeg mener at vi på den måten bidrar i klimakampen, sier han.

Equinor overtar operatørskapet for Wisting

Web redaktør 17. desember 2021

Etter ønske fra Lundin Energy har Equinor og Lundin Energy inngått en avtale om at Equinor skal ha operatørskapet for Wisting-feltet i Barentshavet.
Equinor har hatt ansvaret for utbyggingsfasen av Wisting siden 1. desember 2019. Avtalen med Lundin Energy vil innebære at Equinor overtar operatørskapet på Wisting inn i driftsfasen ved en investeringsbeslutning for prosjektet.

Tillitsvalgte
Per Martin Labråthen
Per Martin Labråthen

Leder Industri Energi Equinor

peml@equinor.com

48192234

Oddvar Karlsen
Oddvar Karlsen

Nestleder Industri Energi Equinor

odkar@equinor.com

48192229