Industri Energi Equinor

STERKERE - SAMMEN
Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Nyheter

Kampanje økt organisasjonsgrad.

Premier kampanje økt organisasjonsgrad. Web redaktør 1. juli 2021

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

Norge må gripe muligheten nå når den er der.

Web redaktør 28. juni 2021

Olje og gass bransjen står nå overfor formidable endringer i årene som kommer. Det ser ut som det blir et kappløp der mange stiller til start. Industri Energi mener det er ingen grunn til at vi i Equinor ikke skal komme først i mål.

Equinor har uttalt at de skal være karbon nøytrale innen 2050. Det er en omfattende strategi og ambisjon å nå.
Opedal uttalte nylig at Equinor har satt seg mål om å bli et ledende selskap i energiomstillingen gjennom tre steg:
– fokusere og forbedre olje- og gassproduksjonen (lave utslipp).
– akselerere veksten innen fornybar energi
– vekst innenfor lavkarbonløsninger gjennom fangst og lagring som Langskip og Hydrogen.Men Equinor kan ikke gjøre dette alene. Myndighetene spiller en viktig rolle. I tillegg må det et samspill med LO og NHO får utføre en strategisk og helhetlig tilnærming kan bidra til å nå klimamålene.

Les også:
LO og NHO med felles industriplattform
Den består av arbeids- og næringslivets innspill for å få til en industrisatsing og klimaomstilling med mål om å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskapning i framtida.
Målet med ener å sikre arbeidsplassene og verdiskapning i framtidas grønnere industri. Link

SAR sykepleierne løftet til Principal Professional båndet i individuelt lønnssystem.

Web redaktør 21. juni 2021

Industri Energi Equinor Sokkel har i lang tid arbeidet med å løfte SAR sykepleiere til I 31 båndet på lik linje med HMS-lederne, under gitte vilkår og etter en skjønnsmessig vurdering.
Denne diskusjonen er nå landet, og de vil nå på lik linje med HMS-lederne kunne bli løftet opp til Principal Professional båndet
Vilkår og hva som må til for at de løftes vil være de samme både for SAR sykepleiere og HMS-ledere.
Tom-Arne Nordås tillitsvalgt for Nivåregulerte i Industri Energi Equinor Sokkel forteller om en lang og seig prosess som startet senvinteren 2019.
Industri Energi Equinor Sokkel ville se på plasseringen i karrierestigen for HMS-ledere.
Vi mente HMS-lederne lå feil plassert i forhold til kvalifikasjonskrav, utdanningslengde, stillingens tyngde og ansvar. Nye og flere oppgaver som sikkerhetsledere hadde hatt når de var fast om bord på alle installasjoner (med boring).

Tillitsvalgte
Per Martin Labråthen
Per Martin Labråthen

Leder Industri Energi Equinor

peml@equinor.com

48192234

Oddvar Karlsen
Oddvar Karlsen

Nestleder Industri Energi Equinor

odkar@equinor.com

48192229