Industri Energi Equinor

STERKERE - SAMMEN
Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Nyheter

Kampanje økt organisasjonsgrad.

Premier kampanje økt organisasjonsgrad. Web redaktør 3. mai 2021

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

Per Martin Labråthen gjenvalgt som leder på årsmøte i Industri Energi Equinor.

Web redaktør 30. april 2021

Industri Energi Equinor avholdt årsmøte 29. april og Per Martin Labråthen ble gjenvalgt som leder. Årsmøte ble avholdt på Teams med god oppslutning. På dagsorden var vanlige årsmøtesaker men Per Martin oppsummerte et krevende og annerledes år i 2020.
-Alvorlige hendelser gjør at vi må jobbe enda hardere med sikkerhet og lære av det som er gjort feil sa Per Martin. Vi venter på rapporter fra granskninger og er spente på hva som kommer frem av bakenforliggende årsaker.
Jeg er også veldig fornøyd med at vi har hatt god rekruttering i 2020, selv om det har vært et annerledes år og drive fagforening sa Per Martin i talen til årsmøte.
Per Martin takket for tilliten ved valget og minnet om at det er mange saker og ta fatt på, og at hele Industri Energi Equinor må stå på til beste for medlemmene og at vi har et godt lag.

Takk til alle som stemte på Industri Energi Equinor sin liste

Web redaktør 22. april 2021

Valget til Bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon er avsluttet og talt opp. Industri Energi Equinor fikk inn samme antall representanter i BF som tidligere – 2 representanter og 1 observatør.
I Equinor Pensjon fikk vi også som tidligere inn 1 representant.

Tillitsvalgte
Per Martin Labråthen
Per Martin Labråthen

Leder Industri Energi Equinor

peml@equinor.com

48192234

Oddvar Karlsen
Oddvar Karlsen

Nestleder Industri Energi Equinor

odkar@equinor.com

48192229