Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor

STERKERE SAMMEN – SLIPP Å STÅ ALENE OM NOE SKULLE SKJE

Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Industri Energi Equinor har rundt5300Medlemmer
Over250Dyktige tillitsvalgte
Industri Energi Equinor har 14lokale foreninger
Vi har medlemmer i alle3områdene; Kontor, Landanlegg og Sokkel

Ønsker du å bli medlem av Industri Energi Equinor?

Vi har mange dyktige tillitsvalgte og du vil alltid ha en tillitsvalgt nær der du jobber

Konsern tillitsvalgte

Per Martin Labråthen

Per Martin Labråthen

Trine Hansen Stavland

Trine Hansen Stavland