Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor

STERKERE SAMMEN – SLIPP Å STÅ ALENE OM NOE SKULLE SKJE

Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Industri Energi Equinor har rundt5300Medlemmer
Over250Dyktige tillitsvalgte
Industri Energi Equinor har 14lokale foreninger
Vi har medlemmer i alle3områdene; Kontor, Landanlegg og Sokkel

Ønsker du å bli medlem av Industri Energi Equinor?

Vi har mange dyktige tillitsvalgte og du vil alltid ha en tillitsvalgt nær der du jobber

Konsern tillitsvalgte