Industri Energi Equinor

STERKERE - SAMMEN
Vi organiserer alle ansatte og er den største fagforeningen i Equinor. Bli med på laget!

Nyheter

De lokale lønnsforhandlingene er i gang

Penge WEB Redaktør 15. juni 2021

Tirsdag 15.06.2021 startet årets Lønnsoppgjør i Equinor.
Industri Energi Equinor var første foreningen ut, og som la frem sine lønnskrav kl.10:00
I år er det et mellomoppgjør, som betyr at vi hovedsakelig skal forhandle på lønn.
Det er arbeidsutvalget med vara i Industri Energi Equinor som utgjør vårt forhandlingsutvalg. Utvalget er 8 personer. Videre har vi 3 observatører med i delegasjonen.
Etter planen skal forhandlingene være avsluttet i løpet av onsdag 16.06.2021.
Vi vil informere våre medlemmer så snart det foreligger et resultat.

Kampanje økt organisasjonsgrad.

Web redaktør 4. juni 2021

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

Uttalelse om Hjemmekontor fra årsmøte til Industri Energi Equinor.

Web redaktør 28. mai 2021

Årsmøte fikk forslag om hjemmekontor situasjonen fra foreningene i Bergen, Stavanger og Oslo som alle var opptatt av den enkeltes arbeidsmiljø på hjemmekontor etter over et år med korona restriksjoner. Både fysisk og psykisk helse.

Tillitsvalgte
Per Martin Labråthen
Per Martin Labråthen

Leder Industri Energi Equinor

peml@equinor.com

48192234

Oddvar Karlsen
Oddvar Karlsen

Nestleder Industri Energi Equinor

odkar@equinor.com

48192229