Nyheter

Informasjon vedr Tide Forsikring

WEB Redaktør 2. juli 2020

Industri Energi Equinor sine medlemmer har i noen år nå hatt mulighet til å inngå svært gunstige avtaler med Tide Forsikring.
Nå ser vi i media at Finanstilsynet sletter selskapet fra registeret over godkjente forsikringsforetak.

Industri Energi Equinor Sokkel har fått gjennomslag for Equinor kranfører i boreperioden i FLX.

Web redaktør 24. juni 2020

-Vi er veldig fornøyd med at FLX MC har besluttet å bruke kranførere fra Equinor til å kjøre kran på natt mens det er borekampanje i FLX, sier Bjørn Palerud tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel. Dette kravet fremmet vi tidlig i fase 1, og fikk inn en åpning for drøfting på denne saken i beslutningsdokumentet sier Bjørn Palerud.

Noaka/ Krafla – Et nytt stort olje og gass prosjekt blir realisert

Web redaktør 12. juni 2020

I dag fikk Industri Energi Equinor endelig informasjonen om at Krafla / Noaka prosjektet blir realisert. Utbyggingen vil bli den neste store utbyggingen i Nordsjøen. Det er snakk om over 500 millioner fat olje og gass over et område med flere reservoarer. Og som vil gi 50 – 60 000 årsverk i prosjektet.
Dette har vært et arbeid som har pågått i flere år. LO, Forbundet Industri Energi, ABC Klubben i AkerBP og Industri Energi Equinor har jobbet opp mot selskapene og myndighetene i hele denne perioden, les mer om det her

Northern Lights partnerne leverer Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.  

Web redaktør 11. juni 2020

Viktig at myndighetene våre ser viktigheten av å sette av nok penger her slik at vi får til det grønne skiftet. Videre er det veldig positivt at dette skaper norske industri arbeidsplasser, og at vi bruker våre gode ingeniører og fagfolk på å få til nye bærekraftige arbeidsplasser sier leder Odd Arvid Valvatne Industri Energi Equinor Sture Kollsnes.
-Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden, og anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen, dette vil sikre aktivitet både her og på Oseberg sier Odd Arvid.

Industri Energi Equinor Sokkel fikk gjennomslag for at bedriften dekker kostnaden med pålagt munnbind på fly.

WEB Redaktør 9. juni 2020

I slutten av mai stilte Industri Energi Equinor Sokkel krav overfor bedriften at Equinor dekker kostnader til munnbind for ansatte i forbindelse med jobbreiser.

Ettersom bedriften har pålagt den enkelte å etterkomme de krav flyselskap til enhver tid har til sine passasjerer har bedriften i dag bekreftet og etterkommet vårt krav. Transportutgifter i forbindelse med reise for selskapet føres på reiseregning og dekkes mot kvittering.

-Utgifter til munnbind som refunderes begrenser seg til dokumentert kostnad for antall munnbind du trenger på den konkrete reisen, sier tillitsvalgt Jostein Mæland.

Tiltakspakke for Olje og Gass næringen i tråd med Industri Energi sitt syn.

Web redaktør 8. juni 2020

Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen er glad for at tiltakspakken for olje og gass industrien har fått tilslutning fra et flertall på Stortinget.
-Det er viktig at Equinor og de andre operatørselskapene setter i gang nye ferdig planlagte prosjekter, slik at leverandørindustrien blir sikret oppdrag sier Per Martin.

 

Lønnsoppgjøret må gjennomføres i år!

Web redaktør 2. juni 2020

Normalt er dette årstiden for lønnsoppgjør. På grunn av korona situasjonen er naturligvis også dette utsatt på ubestemt tid.
I år er det avtalt et forbundsvist oppgjør som normalt betyr at fellesforbundet forhandler først (frontfagsmodellen), deretter de andre LO forbundene i tur og orden.

Våre danske medlemmer slipper jobbkarantene fra 1.juni

Web redaktør 29. mai 2020

Industri Energi Equinor Sokkel får i dag bekreftet at Equinor har besluttet at dansker slipper jobbkarantene etter jobbreiser fra 1.juni.

Regjeringen åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

Web redaktør 29. mai 2020

Etter press fra forbundet Industri Energi og LO har regjeringa åpnet for jobbreiser innen Norden uten karantene fra 1.juni.
Vi har gjentatte ganger oppfordret Equinor og UPN ledelse til å samordne tiltakene i NOG sine medlemsbedrifter for å ha likebehandling for bransjen uavhengig av hvilke selskap og land man kommer fra, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Pålegg om bruk av munnbind ved flyreiser.

Web redaktør 26. mai 2020

Det er nå pålegg om bruk av munnbind ved flyreiser med enkelte flyselskap. Industri Energi Equinor Sokkel har stilt krav overfor bedriften at Equinor dekker kostnader til dette for ansatte i forbindelse med jobbreiser, sier tillitsvalgt Jostein Mæland.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.