Nyheter

Siste dag på landsmøtet var viet internasjonalt solidaritetsarbeid.

Web redaktør 26. november 2021

Siste dag på landsmøtet var viet internasjonalt solidaritetsarbeid, Vi hadde innledninger og hilsningstaler fra Industri All, og mange forbund som vi har samarbeid med, men de var på video i år, vi hadde ingen utenlandske gjester på landsmøtet i år.

Statsminister Jonas Gahr Støre gjestet Landsmøtet til Industri Energi og fikk spørsmål om kompensasjon for pålagt karantene

Web redaktør 26. november 2021

I sin tale til Landsmøtet tok Støre opp de store utfordringene Norge og Europa står overfor, først og fremst i form av kraftutfordring og klimakrise.
Støre tok også opp hovedpunktene i Hurdalsplattformen på hva de vil gjøre for det organiserte arbeidslivet og fagbevegelsen med blant annet fagforeningsfradraget, viktigheten av faste hele stillinger, ordentlige kontrakter, fjerne den generelle tilgangen til midlertidige ansettelser, begrense innleie og kollektiv søksmålsrett.

 

Statsministeren og tre fagstatsråder besøkte landsmøte til Industri Energi.

Web redaktør 25. november 2021

Landsmøte har hatt besøk av ikke mindre enn fire regjerings medlemmer. Statsministeren, Olje og Energiministeren, Arbeids og Inkluderingsministeren og Næringsministeren. I tillegg har LO lederen holdt tale på landsmøte.

Ettermiddags møte på landsmøte har behandlet organisasjon saker og arbeidsliv/velferd.

Web redaktør 24. november 2021

Det var mange i delegasjonen til Industri Energi Equinor som engasjerte seg i begge debattene på landsmøte, Industri Energi Ung vil bedre vilkårene for nye fagarbeidere som går over til å bli studenter. Og fremmet forslag om at oljearbeidsplassene skal komme hele landet til gode, selv om offshore arbeidsplasser i f.eks. kontrollrom som styrer en offshore installasjon er flyttet til land.

Landsmøtet har i formiddag behandlet Næring og Klima.

Web redaktør 24. november 2021

Landsmøtet har i formiddag behandlet Næring og Klima. Det var et tema som skapte stort engasjement blant delegatene og en lang og innholdsrik debatt.

Landsmøte i Industri Energi åpner i dag Oslo Kongressenter.

Web redaktør 23. november 2021

Forbundsleder Frode Alfheim klar til å åpne landsmøtet. Landsmøtet til Industri Energi åpner i Oslo Kongressenter 23. november. Det er et år etter planen pga. c-19.
Delegasjonen til Industri Energi er på plass og vil følge landsmøtets forhandlinger nøye. Og arbeide for at landsmøte fatter gode vedtak for våre medlemmer.

Jubilantmarkering på Sandsli

WEB Redaktør 10. november 2021

Tirsdag 9. november arrangerte Industri Energi Equinor Bergen jubilantlunsj for medlemmer med 25 års LO medlemskap. Grunnet pandemien var det ikke mulig å arrangere dette i fjor, så derfor ble både fjorårets og årets jubilanter samlet.
Tradisjonen tro samlet styret jubilantene til en hyggelig lunsj etterfulgt av kaker og kaffe.
Leder for Industri Energi Bergen, Lene Hauge, holdt en tale til jubilantene hvor hun blant annet la vekt på hvor viktig det er for fagforeningene å ha medlemmer er trofast over lang tid.

Heliport-prosjektets formål – LO, Industri Energi og Safe vil undersøke benzeneksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere i tiden etter 1998.

Web redaktør 8. november 2021

-Vi er veldig fornøyd med at LO, Industri Energi og SAFE sine representanter i Sikkerhetsforum har fått på plass et forskningsprosjekt som skal  (basert på helikoptertransportdata), undersøke benzeneksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere i tiden etter 1998, sier HMS ansvarlig for Industri Energi Equinor Sokkel, Jostein Mæland.
Prosjektets referansegruppe består av representanter fra LO, Safe, Norsk Industri, Norsk Rederiforbund, Equinor og Petroleumstilsynet.
Gruppa vil informere jevnlig om prosjektets fremgang og beslutninger som skal tas, og vil påse at forskningen kan bidra til å dekke eventuelle kunnskapshull i næringen.

Fagforeningsfradraget foreslås doblet på to år

Web redaktør 5. november 2021

På to år vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra 3.850 til 7.700 kroner.
-Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyd med at ny Regjering vil øke skattefradraget for fagforeningskontingenten, sier Frode Mikkelsen nestleder Industri Energi Equinor Sokkel.
-Dette var en sak som ble vedtatt på Landsmøtet i 2017 og som forbundet skulle arbeide med politisk, sammen med LO for å få til i perioden.
Et organisert arbeidsliv forutsetter en høy organisasjonsgrad både i fagbevegelsen og blant arbeidsgiverne. Da kommer fradraget i skatt inn som et enkelt og effektivt virkemiddel ved at det stimulerer til økt organisering.
-Derfor vil det være i alles interesse i å arbeide for å få økt skattefradraget betraktelig, for å ta det organiserte arbeidslivet på alvor, fortsetter Mikkelsen.

Landets største ungdomskonferanse, 200 Industri Energi ungdommer samlet i Stjørdal.

Web redaktør 5. november 2021

Industri Energi Equinor hadde stor deltakelse på årets ungdomskonferanse KRAFT. 40 ungdommer dro til Stjørdal på landets største ungdomskonferanse. 29 av disse deltok på Industri Energi Equinors forkonferanse dagen før selve ungdomskonferansen som ble avholdt på Equinors kontor i Stjørdal.
-Mange deltok på selve konferansen for første gang i år, det var da greit å få samlet Equinor gjengen litt før alt startet for alvor med røflig 200 deltakere på fredagen. Dette for at folk skulle bli litt kjent og at de skulle få en gjennomgang over hvordan konferansen foregår, sier ungdomtillitsvalgt Joakim Kristoffersen.
Arnfinn Hansen fra Bilfinger (som på konferansen ble valgt som nestleder i ungdomsutvalget) hadde en fin og grundig gjennomgang på forkonferansen. Han gikk gjennom alt fra hvordan man stemmer, til hva forbundet jobber med.
Etter gjennomgangen til Arnfinn, ble det både Kahoot og servering av Pizza.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.