Nyheter

Tillitsvalgt og kokk på Gudrun plattformen Veronica Jorud promoterer Sirdals ørret.

Web redaktør 10. mai 2022

Tillitsvalgt for Industri Energi Equinor Sokkel og kokk på Gudrun plattformen var med å promoterte Sirdals ørret, som skal serveres på alle Equinors plattformer 17. mai.

Se innslaget fra NRK Rogaland her

Merkedag offshore 4.mai – normalisering av coronatiltak

Web redaktør 4. mai 2022

I dialogmøte med bedriften om smitteverntiltak den 25. april anbefalte Industri Energi Equinor Sokkel at vi ville normalisere hverdagen offshore så raskt som mulig.
Vi så at smittetallene gikk ned, og at influensaen var en større bekymring enn covid i de siste ukene.
Og at dette måtte bli anbefalinga fra BC teamet (Business Continuity) til UPN led. på deres møte denne uka, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Barentshavskonferansen 2022 – Framtiden i nord!

Web redaktør 2. mai 2022

I forrige uke var vi så heldige å få delta på noen svært innholdsrike dager på Barentshavkonferansen 2022.
Det hele braket løs med et åpent møte arrangert av Industri Energi på en lokal restaurant i Hammerfest. Her var det svært godt oppmøte både av lokale medlemmer, politikere samt tillitsvalgte både sentralt og lokalt. Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, ønsket oss varmt velkommen, etterfulgt av noen interessante tanker fra olje og energiminister Terje Aasland om framtiden til olje og energinæringen. Studentleder i Industri Energi, Alida Domaas, kom også med noen konkrete punkter rundt trivsel og tilrettelegging for hvordan unge skal få mulighet til å etablere seg lokalt slik at vi sikrer tilgang på også ung arbeidskraft.

Industri Energi Equinor office group has conducted a member survey on how the work situation is experienced.

Web redaktør 2. mai 2022

RESULTS FROM THE SURVEY ON HOW OFFICE EMPLOYEES EXPERIENCE THEIR CURRENT WORK SITUATION
«Interesting tasks, the right workload balance, having time for lunch and a couple of breaks during the working day, a good leader and good colleagues in a good working environment, freedom with responsibility, and a flexible mix between home office and Equinor office», is one response that sums up quite briefly and concisely how we prefer our work situation.
The survey was distributed 9th of February to 1520 members of Industri Energi at offices in Norway.
567 members responded on the survey, which was closed on February 28th.

Industri Energi Equinor kontorgruppe har gjennomført en medlemsundersøkelse om hvordan arbeidssituasjonen oppleves.

Web redaktør 2. mai 2022

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERØKELSEN FOR KONTORANSATTE KNYTTET TIL HVORDAN ARBEIDSHVERDAGEN OPPLEVES
«Interessante arbeidsoppgaver, riktig arbeidsmengde, tid til lunsj og et par pauser i løpet av arbeidsdagen, en god leder og gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø, frihet under ansvar, og en fleksibel miks mellom hjemmekontor og Equinor-kontor», er et av svarene som oppsummerer kort og konsist hvordan vi ønsker at vår arbeidssituasjon skal være.
Spørreundersøkelsen ble sendt ut 9. februar til medlemmer av Industri Energi kontor i Norge, totalt 1520 personer.
Undersøkelsen ble avsluttet 28. februar og 567 personer har svart.

Siste olje fra Veslefrikk.

Web redaktør 29. april 2022

Veslefrikk har levert sin siste olje, produksjonen stanset 17. februar 2022. Og dette ble markert med samlinger 7. og 28. april. Produksjonssjef Eirik Farestveit og Leder for Cessation Prosjektet Thor Erling Haug inviterte alle ansatte og Industri Energi Equinor Sokkel til en markering av feltavslutningen til Veslefrikk på hotell Admiral i Bergen.
Leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes og tillitsvalgt Terje Werner Hansen holdt tale under middagene på hver sin samling, og her følger et utdrag av talene.

 

On Wednesday 20th of April, the Industri Energi Equinor Oslo union held a breakfast meeting for members about International Solidarity.

Web redaktør 26. april 2022

Espen Løken from Industri Energi was invited to talk about the Arthur Svensson International Prize for Trade Union Rightsand the international work that Industri Energi is doing outside Norway in support of workers rights to be organize.
It was an interesting and informative presentation underlying the importance of supporting the trade union rights work in other countries.
Leaders and members of trade unions expose themselves for high risks in the fight for labor rights which we in Norway often take for granted.

 

Industri Energi Equinor Oslo hadde åpent frokostmøte på Fornebu onsdag 20. april om Internasjonal Solidaritet.

Web redaktør 26. april 2022

Espen Løken fra Industri Energi fortalte om Arthur Svensson-prisen og internasjonalt arbeid i regi av forbundet til støtte for et organisert arbeidsliv.
Vi fikk en lærerik og god presentasjon om betydningen av å støtte kampen for faglige rettigheter i andre land, og om hvilken risiko medlemmer og
ledere av fagforeninger utsetter seg for i kampen for arbeiderettigheter som vi i Norge tar for gitt.

Uttalelser vedtatt på årsmøte til Industri Energi Equinor.

Web redaktør 9. april 2022

Årsmøtet til Industri Energi Equinor behandlet og vedtok to uttalelser.
-Det er to uttalelser som er vidt forskjellige sier leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen, den ene går på støy i åpne kontorlandskap. -Det våre medlemmer sier er at det nå er mange som sitter på sin kontorplass og deltar i Teams møter. Dette er et nytt forhold som det må jobbes med å få redusert støyen fra. Vi peker i uttalelsen på noen tiltak som kan redusere støyen.
-Den andre går på Russlands invasjon av et demokratisk og fredelig naboland. Dette fordømmer vi på det sterkeste sier Per Martin.

Ny ansatt dag for Forpleining

Web redaktør 8. april 2022

På onsdag ble det gjennomført den andre nyansatt dagen for Equinor Forpleining på Sandsli.
Den første samlingen ble gjennomført 16.mars samme sted.
Forpleining har ansatt 41 nyansatte i år, for å erstatte naturlig avgang.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.