Nyheter

De lokale lønnsforhandlingene er i gang

WEB Redaktør 15. juni 2021

Tirsdag 15.06.2021 startet årets Lønnsoppgjør i Equinor.
Industri Energi Equinor var første foreningen ut, og som la frem sine lønnskrav kl.10:00
I år er det et mellomoppgjør, som betyr at vi hovedsakelig skal forhandle på lønn.
Det er arbeidsutvalget med vara i Industri Energi Equinor som utgjør vårt forhandlingsutvalg. Utvalget er 8 personer. Videre har vi 3 observatører med i delegasjonen.
Etter planen skal forhandlingene være avsluttet i løpet av onsdag 16.06.2021.
Vi vil informere våre medlemmer så snart det foreligger et resultat.

Kampanje økt organisasjonsgrad.

Web redaktør 4. juni 2021

Kampanje for å øke organisasjonsgraden i Industri Energi Equinor. Kampanjen vil pågå fra 1. mai til 31. desember 2021.

Hvem kan bli medlem?

Alle fast ansatte og lærlinger i Equinor, uansett stilling og hvor man har arbeidsted, Industri Energi organiserer vertikalt.
Nytt medlem kan ikke være medlem i Industri Energi fra før
(kampanjen gjelder for eksempel ikke hvis man endrer avd./klubb i forbundet).

Uttalelse om Hjemmekontor fra årsmøte til Industri Energi Equinor.

Web redaktør 28. mai 2021

Årsmøte fikk forslag om hjemmekontor situasjonen fra foreningene i Bergen, Stavanger og Oslo som alle var opptatt av den enkeltes arbeidsmiljø på hjemmekontor etter over et år med korona restriksjoner. Både fysisk og psykisk helse.

Industri Energi sammen med LO og NHO om felles Energi og Industripolitisk plattform

Web redaktør 26. mai 2021

-Det viktigste for at vi skal sikre våre medlemmers arbeidsplasser og at Equinor skal være et lokomotiv i å nå klimamålene for 2030 og 2050, er at norsk sokkel blir elektrifisert sier Per Martin Labråthen, leder av Industri Energi Equinor. -Vi har pr. nå kraftoverskudd i Norge, men kraft nettet har for liten kapasitet og må optimaliseres for å kunne gi kraft både til Norsk sokkel, eksisterende og fremtidig kraftkrevende industri på land.
De havvind parkene som er under planlegging og vedtatt utbygd kommer ikke tidsnok, de første vil ikke være i produksjon før tidligst i 2029. sier Per Martin.

Link til rapporten.

Uttalelse fra Industri Energi Equinors årsmøte2021.

Web redaktør 20. mai 2021

Industri Energi Equinor krever at Norge og spesielt NFF og idretts Norge må gå i front for å få satt etiske retningslinjer for fremtidige tildelinger av fotball VM og andre idrettsmesterskap.
Arbeidsmigrasjon er én av de største utfordringene som internasjonal fagbevegelse i dag står overfor. Omfanget er stort, og mange migranter blir utsatt for useriøse bemanningsbyråer som gir falske løfter om jobben og lønnen de skal få. HMS-regelverk settes til side og grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir brutt.
Fotballstadionene og andre fasiliteter til verdensmesterskapet bygges av migrantarbeidere. De siste ti årene har vi sett at arbeiderne utnyttes på det groveste. I Qatar har de arbeidet under elendige arbeidsbetingelser, forferdelige boforhold og vært hindret fra både å ta andre jobber og reise ut av landet.
Qatar burde aldri blitt tildelt fotball VM 2022. Mesterskapet vil stå som et grelt eksempel på hvordan store internasjonale idrettsarrangement brukes av autoritære og eneveldige regimer til å «sports vaske» menneskerettsbrudd og utnyttelse av mennesker. Et mesterskap som de skal bruke til å hvitvaske sitt renomme. Dette har blitt etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold og svært mange dødsfall for migrantarbeidere.
Norske myndigheter og idretts Norge må utøve et sterkt press, både internasjonalt og direkte ovenfor enkeltland, for å bedre forholdene til migrantarbeidere i de land hvor grunnleggende rettigheter ikke respekteres.
Industri Energi Equinor krever at Norge og spesielt NFF og idretts Norge må gå i front for å få satt etiske retningslinjer for fremtidige tildelinger av fotball VM og andre idrettsmesterskap. En boikott vil ikke føre til bedre arbeidsforhold for migrantene i Qatar.
NFF må fortsette med å stille krav og utøve press og dialog mot FIFA og myndighetene i Qatar til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Det må stilles klare krav og forventninger til FIFA og arrangøren i Qatar om gjennomføring av de viktige reformene som skal sikre alle migrantarbeidere i Qatar et arbeidsmiljø som ikke er skadelig og farlig for helsen, samt akseptable boforhold og lønnsvilkår.

Årsmøtet IE Equinor
Per Martin Labråthen
Leder

Camilla og andre tidligere lærlinger får etterbetalt bonus for 2020.

Web redaktør 13. mai 2021
Industri Energi Equinor mente at tidligere lærlinger ikke hadde fått riktig utbetaling av bonus opptjent i 2019 som kom til utbetaling i 2020, og tok dette opp med Equinor. Bedriften har nå sjekket dette og vil rette opp utbetalingene til 20 av våre medlemmer.
-Det var en hyggelig overraskelse sier Camilla Haga Måkestad, nå fagarbeider  i prosessavdelingen på Martin Linge. Bra med litt ekstra nå når sommeren står for døren sier hun.

Ansvaret for brannene på Tjeldbergodden og Melkøya ligger hos ledelsen sier Per Martin og Frode.

Web redaktør 12. mai 2021

Per Martin Labråthen leder av Industri Energi i Equinor påpeker at det fortsatt er flere utestående problemstillinger som må arbeides videre med.
-Dette dreier seg om klare bakenforliggende årsaker slik som: Organisasjon-Ledelse-Styring-Kapasitet og Kompetanse. Dette er klare årsaker Industri Energi Equinor har pekt på gjennom en årrekke, sier Labråthen

Les hele artikkelen fra Industri Energi her:

 

 

 

Industri Energi Equinor Trøndelag ønsker flere lærlinger.

Web redaktør 12. mai 2021

Equinor har de siste årene hatt som mål å øke antall lærlinger i hele selskapet. Vi er veldig glade for den positive utviklingen som har vært, men Rotvoll og Tangen har fått færre lærlinger i samme tidsrom. Dette vil vi gjøre noe med, sier de to ungdomsrepresentantene Hanne Ulfsnes Jakobsen og Merete Munkeby.

Per Martin Labråthen gjenvalgt som leder på årsmøte i Industri Energi Equinor.

Web redaktør 30. april 2021

Industri Energi Equinor avholdt årsmøte 29. april og Per Martin Labråthen ble gjenvalgt som leder. Årsmøte ble avholdt på Teams med god oppslutning. På dagsorden var vanlige årsmøtesaker men Per Martin oppsummerte et krevende og annerledes år i 2020.
-Alvorlige hendelser gjør at vi må jobbe enda hardere med sikkerhet og lære av det som er gjort feil sa Per Martin. Vi venter på rapporter fra granskninger og er spente på hva som kommer frem av bakenforliggende årsaker.
Jeg er også veldig fornøyd med at vi har hatt god rekruttering i 2020, selv om det har vært et annerledes år og drive fagforening sa Per Martin i talen til årsmøte.
Per Martin takket for tilliten ved valget og minnet om at det er mange saker og ta fatt på, og at hele Industri Energi Equinor må stå på til beste for medlemmene og at vi har et godt lag.

Takk til alle som stemte på Industri Energi Equinor sin liste

Web redaktør 22. april 2021

Valget til Bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon er avsluttet og talt opp. Industri Energi Equinor fikk inn samme antall representanter i BF som tidligere – 2 representanter og 1 observatør.
I Equinor Pensjon fikk vi også som tidligere inn 1 representant.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.