Nyheter

Uttalelser fra årsmøte I Industri Energi Equinor 2019.

Web redaktør 24. april 2019

Årsmøte i Industri Energi Equinor vedtok syv uttalelser på årsmøte 2019. Du kan lese de her.

Årsmøte Industri Energi Equinor avholdt 9.-10. april.

Web redaktør 11. april 2019

9. og 10. april avholdt Industri Energi Equinord årsmøte på Fornebu. Årsmøte vedtok 7 utalelser og behandlet organisatoriske saker som  årsberettning, regnskap, budsjett og valg. Det var også innledninger fra LO og Industri Energi.

Årsmøte Industri Energi Equinor 2019.

Web redaktør 9. april 2019

Første dag av årsmøte til Industri Energi Equinor avholt på Fornebu.
Per Martin Labråthen gjevalgt som leder med aklamasjon, nestleder Oddvar Karlsen var ikke på valg. Andre valg: sekretær Kjetil Gjerstad, kasserer Hallgeir Hardang, Ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen, Kompetansetillitsvalgt Christian Heggøy Foldnes, sosialtillitsvalgt Tove Bjordal og datatillitsvalgt Roar Larsen.

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid.

Web redaktør 3. april 2019

Per Steinar Stamnes sin artikkel på VOL.no
Vi har en verden som trenger mer energi, samtidig som CO2 utslippene må reduseres.
I dag blir ca 80 prosent av verdens primærenergiproduksjon dekket av fossile energikilder som olje, gass og kull.

Norsk sokkel er en del av løsningen på klimakrisen

Web redaktør 1. april 2019

Kronikk av Per Martin Labråthen publisert på enerWE.no

Jeg vet at vi som jobber i bransjen også bekymrer oss over klimaendringene. Vi har også barn og barnebarn som skal ta over den jordkloden og det samfunnet vi etterlater oss.

Equinoransattes forening – et nytt navn på et eksisterende samarbeid SAFE Sokkel Equinor – Lederne.

Web redaktør 29. mars 2019

Industri Energi Equinor registrerer at Safe Sokkel Equinor er på Facebook og reklamerer for å bygge noe nytt i Equinor.

Midlertidige får no fast jobb på Mongstad

Web redaktør 15. mars 2019

Det er med stor gledje leiar for Industri Energi  Equinor Mongstad  kan  melda at mange midlertidige på raffineriet no får fast jobb.

Uttalelse fra årsmøte Industri Energi Equinor Sokkel.

Web redaktør 14. mars 2019

Årsmøtet til Industri Energi Equinor Sokkel har vedtatt en uttalelse hvor de krever at norske politikere fortsatt står som garantister for forutsigbare rammebetingelser for vår petroleumsindustri.
Rammebetingelser som bidrar til formidable inntekter til staten og overføringer til kommuner- og fylker som kommer fra olje- og gass næringen

 

Ny leder av Industri Energi Equinor Oslo

Web redaktør 13. mars 2019

Årsmøte til Industri Energi Equinor Oslo valgte ny leder, Geir Nilsen. Han overtar etter Britt Riise Fredheim som har vært leder av Osloforeningen siden fusjonen, og som ledet Hydros Landforening  fra 2007. Hun går av med pensjon 30. april.
Eva Skaug ble gjenvalgt som nestleder.

Tillitsvalgte med lang fartstid takket på årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel.

Web redaktør 12. mars 2019

På årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel ble to malmfuruer i skogen av tillitsvalgte takket for langt og oppofrende arbeid for sokkelforeningen.
Dag Unnar Mongstad som går av med pensjon 30. September 2019. Og Geir Nilsen som har gått over til andre oppgaver i Industri Energi Equinor Oslo. Begge ble tildelt «Tenkeren» en statue laget av den Franske kunstneren Auguste Rodin.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.