Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsvilkår

Vår viktigste oppgave er å sikre trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Under finner du lokale avtaler i Equinor og annen informasjon som går på dette temaet for deg som medlem i Industri Energi Equinor.

Det vi opplever flest ganger er at vårt medlem tar for seint kontakt med oss når det gjelder en sak man har mot arbeidsgiver. Det er ekstremt viktig at du kobler inn din lokale tillitsvalgte så tidlig som mulig, da har større muligheter for å hjelpe deg!

Avtalene du som medlem hos oss tilhører er:

  • Hovedavtalen (LO-NHO)
  • Operatøravtalen (Industri Energi-NOG)
  • Særavtalen (Industri Energi Equinor – Equinor ASA)

Alle disse avtalene har du som medlem til oss mulighet for å påvirke gjennom ditt engasjement i din lokale klubb!
Det er disse avtalene vi bruker for å bedre våre lønns- og arbeidsvilkår. Husk også at den avtalen du har med Equinor legger føringer for hvilke plikter og krav du kan stille ved diverse saker du kan komme opp i. Ta kontakt med oss før du signerer arbeidsavtalen din så kan vi gå igjennom den sammen med deg for å sikre deg!

Lønnsmodellen i Equinor

Lønnsmodellen i Equinor består av Individuell lønn og tarifflønn, det ligger faste beskrivelser hvor du skal være hvis du er på individuell (lønnsgruppe) og tariff (tabell)

Individuell lønn

Alle som har en arbeidskontrakt på at du har individuell lønn blir lønnet ut ifra hvor du er i karrieremodellen. Det er her vi opplever mest skjevet blant våre medlemmer og urettferdigheten med at man ikke har likt lønn for likt arbeid! Mener du at du er urettferdig behandlet? ta kontakt med oss så ser vi på dette sammen med deg!

Tarifflønn

Pensjon

01.01.2016 endret Equinor sin pensjonsordning. De ansatte ble delt opp i tre undergrupper ut i fra årstall og ansettelse. (ytelsepensjon, hybridordning og innskuddspensjon med fripolise). Våre tillitsvalgte har vært med å utforme disse ordningene og er representert i Equinor pensjon.