Industri Energi sine nettsider

Vervekampanje

Vi er i gang igjen med vår populære vervekampanje! ​

Vervekampanjen starter 12. mai og går til 31. desember 2023.

Nytt medlem velger seg en gave i innmeldingsskjemaet, mens verver er med i trekning av månedens premie som er Apple Airpods.​
De som verver opparbeider seg også poeng som kan tas ut i verdikort 

Ved kampanjens slutt vil Årets verver kåres og bli premiert med et gavekort på kr 3000,-​

​​
​For å delta i vervekampanjen må innmelding skje via elektronisk innmeldingsskjema – husk å fylle inn navn på verver.

Kriterier

  • Nytt medlem får velge en gave​
  • Nytt medlem må være fast ansatt eller lærling i Equinor​
  • Nytt medlem må ikke være medlem i Industri Energi fra før (for eksempel gjelder kampanjen ikke ved endring av klubb/avd i forbundet)​
  • Verver er med i trekning av månedens premie​
  • Verver opparbeider seg vervepoeng som tas ut i verdigavekort – LINK
  • Ved kampanjens slutt vil Årets verver kåres og bli premiert med et gavekort på kr 3000,-​
  • Premie blir sendt ut til verver først når nytt medlem er kommet på kontingent-trekk over lønn ​
    PS! Lærlinger som er medlem i Industri Energi Equinor har gratis medlemskap.​

Link til innmeldingsskjema