Industri Energi sine nettsider

170 deltagre på LOs Havenergikonferanse

Det var en stor delegasjon fra Industri Energi Equinor som deltok på LOs Havenergikonferanse i Stavanger 31. januar og 01. februar. I alt var det 170 deltagere som hørte Energiminister Teje Aasland, forbundslederne i Fellesforbundet, El&It-forbundet, IE&FLT og LO leder Peggy Hessen Følsvik innlede på konferansens første dag.
Konsernsjef Anders Opedal i Equinor deltok også og snakket om havvind, CCS og videre utvikling av olje og gass på Norsk sokkel.
Dag to var viet -Ny hverdag på norsk sokkel?
– Partssamarbeid i krevende tider. Og -Endrede rammebetingelser – konsekvenser
for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Energiministet Terje Aasland innledet om Norsk Sokkel i utvikling.
– Når vi skal utvikle nye havnæringer, må det være en ting i fokus – og det er HMS og et seriøst arbeidsliv. Det skal ikke utvikles nye næringer uten at vi er verdensledende på det, sier Aasland.
Alle innlederne var klare på at nye næringer og forsatt utvikling av olje og gass på Norsk sokkel bare kan gjøres med god HMS og et godt organisert arbeidsliv, samt et godt trepartisamarbeid.

Leder i IE&FLT Frode Alfheim utfordret Offshore Norge om at de måtte engasjere seg ovenfor SLB UK som nekter å inngå tariffavtale med IE&FLT. Streiken som våre medlemmer står i har vart i 10 mnd, og de blir møtt med streikebryteri i 2023-24, det er uhørt og må opphøre sa Alfheim fra talerstolen.

Kjell og Kine Reinholt, far og datter deltok på konferansen, Kjell er tillitsvalgt på Sorre A plattformen og Kine representerte NLI Elektro Systemer og El&It-forbundet.
-Jeg har sakket om hvordan det er og være tillitsvalgt sier Kjell, men hun har valgt og engasjere seg uten påvirkning fra meg smiler Kjell.
-Jeg synes det er fint å være engasjert sier Kine som jobber med å få flere av de kvinnelige montørene med i et nettverk i forbundet.
Begge synes det var fint å delta på konferansen, og at det var mye og lære, og mange interessante innledninger.