Industri Energi sine nettsider

Ann Jorid Kjørsvik Hyttnes

Ann Jorid Kjørsvik Hyttnes

KANDIDAT NR 4 TIL STYRET I EQUINOR

Verv:
Leder Industri Energi Equinor Tjeldbergodden

Arbeidsted:
Tjeldbergodden

Hva er din yrkesbakgrunn?

Revisor


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Startet som kasserer i Industri Energi i 2013 på Tjeldbergodden. Tok over som leder høsten 2015. Skulle da være midlertidig leder frem til nytt valg feb/mars 2016. Har siden da vært leder på Tjeldbergodden. Var også fagforeningsleder i ca 10 år, i det revisjonsselskapet jeg jobbet i, før jeg startet i Equinor i 2012


Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Personal og HMS.


Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Være der for medlemmene når de spør om noe knyttet til sitt arbeidsforhold og være en samtalepartner for medlemmene. Jeg mener at det å bistå medlemmene i å ivareta de generelle arbeidsvilkårene er viktig, men også bistå medlemmer i enkeltsaker.