Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i Industri Energi Equinor Bergen

Torsdag 15. februar avholdt Industri Energi Equinor Bergen sitt årsmøte.
Leder, Lene Hauge, åpnet årsmøte og oppsummerte fra året som har gått. Det har vært nok et år med god aktivtet i foreningen, som deltakelse i flere samarbeidsarenaer i selskapet, ulike arrangement for medlemmer fordelt gjennom hele året – i tillegg til daglig drift av foreningen.

Nestleder i Industri Energi Equinor, Trine Hansen Stavland, ble valgt til møteleder og ledet årsmøtesakene på en stødig og god måte.


Årsmøtet takket av Svein Arne Frekhaug, Anita Johannessen og Ragnar Evensen som etter flere år med solid innsats nå går ut av styret.
Oddvar Karlsen, som blir pensjonist fra 1. mai, fikk også noen fine ord for sin innsats.
Velkommen til Edvin Jørgensen og Benedicte Hjortland Claussen som er nye styremedlemmer.


Svein Arne Frekhaug

Etter at det formelle årsmøtet var ferdig fikk delegatene være med på et flott foredrag av Andre Marton Pedersen fra Bergen og Hordaland Turlag, der han tok oss med på en reise om Turperler på Vestlandet.

Andre Marton Pedersen fra Bergen og Hordaland Turlag


Lene Hauge avsluttet med å takke alle for fremmøte og styret er nå klar til å ta fatt på nytt spennende år.

Andre Marton Pedersen og Lene Hauge