Industri Energi sine nettsider

AU Industri Energi Equinor Sokkel besøkte Oseberg Øst

Tirsdag 29.08.-torsdag 31.08. besøkte Terje Werner Hansen , heltidstillitsvalgt i arbeidsutvalget til Industri Energi Equinor Sokkel, Oseberg Øst plattformen.
Målet for turen var å treffe medlemmer, holde medlemsmøte og høre litt om det som rører seg på Oseberg Øst.
Terje ble tatt godt imot av medlem og fagansvarlig automasjon, Roger Hardy, han satte av tid til å vise Terje rundt på plattformen.
De hadde en fin runde ute i prosessområder og så på plattformens fasiliteter.
Oseberg Øst er en liten plattform, med maks POB på 62 personer, for tiden lå det noe under maks.
-Jeg la raskt merke til et godt arbeidsmiljø, med mange hyggelige folk, sier Terje.
-På en mindre plattform er man ekstra avhengig av at folk jobber godt sammen, på tvers av alle fag og avdelinger.
Jeg fikk en god følelse av at det fikk de til, og i mange samtaler med medlemmene om bord, fikk jeg ett godt inntrykk av den gode trivselen ombord sier Terje.


Åpent medlemsmøte for ansatte i Equinor i Oseberg Øst sitt OPS møterom.

-På disse dagene fikk jeg god tid til samtaler i alle fagavdelinger og hadde også samtale med Plattformsjef, fikk status og høre litt om hva som pågikk og om fremtiden, nyttig for meg som sentral tillitsvalgt sier Terje.

På onsdag kveld inviterte lokal tillitsvalgt og Terje inn til et åpent medlemsmøte, for alle ansatte i selskapet, møte ble holdt i plattformens OPS rom.
På agendaen var bla: Hvem Industri Energi Equinor er, hvem er de tillitsvalgte på heltid og eksempler på hva de jobber med.

Terje fortalte om pågående vervekampanje, sak vedr. karantenekompensasjon, bytte av helikoptertype for SAR Oseberg feltsenter, ansettelser og inntak av lærlinger.

Han fortalte også om forbundet og LO, hva de betyr for oss, da gjerne i de større sammenhengene.
For eksempel LO helikopterutvalg, hvor forbundets Henrik Fjeldsbø er leder og også om konkraft, som Industri Energi og LO er en del av, som har mye å si for de større sammenhengene i vår industri.

Det jobbes langsiktig for trygge og  sikre arbeidsplasser, ikke bare nå, men også for fremtiden.
Det var en lydhør og engasjert forsamling på møtet og flere ble sittende også etterpå for spørsmål og samtaler.

For at alle skift skal få samme informasjon har lokale tillitsvalgte Sten Isdal, Geir Monsen, Frode Langerød og Terje planlagt møter med samme agenda på teams med 14 dager mellomrom.

Terje takker alle på Oseberg Øst for god mottakelse og noen interessante dager om bord.