Industri Energi sine nettsider

Enighet i lønnsoppgjøret mellom Industri Energi og Offshore Norge

Industri Energi og Offshore Norge er blitt enig om årets lønnsreguleringer på sokkelavtalene for operatør, boring og forpleining.
Fortsatt gjenstår de lokale forhandlingene i oljeselskapene.
Resultatet fra de sentrale forhandlingene vil danne grunnlaget for de lokale forhandlingene.

-«Forhandlingene har vært veldig krevende og utfordrende for å finne en løsning – uten streik. Derfor ble vi sittende 6 timer på overtid», sier leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på kr 44 000,- inkl feriepenger og sokkelkompensasjon.
Det generelle tillegget gis med virkning fra og med 1.juni.

I tillegg blir natt tillegget økt med henholdsvis kr 4,50 til kr 96,-, konferansetillegget økes med kr 6,00 til kr 121,-, og helligdagstillegget økes med kr 25,- til kr 2300,- pr dag.

Tillegg for vikariat i ledende stillinger økes fra kr 550,- til kr 578,- pr dag.

Masketillegget økes med kr 4,- til kr 30,-.


-«Vi har også fått innfridd tekniske krav som var viktig for oss», sier leder av Sokkelforeningen.


-«Vi har fått til en forbedring av punkt 3.3 Oppholdsperiode som sikrer at man får ventetid etter 14 dager, regnet fra planlagt utreisetidspunkt, også når en blir kalt ut før oppholdsperiode, møter opp på heliport og helikopter blir forsinket eller kansellert. Noe som var et viktig krav og et likhetskrav fra våre medlemmer», sier Stamnes

Disse punktene betyr mest for oss i Equinor:

Pkt 3.3: Nytt avsnitt etter eksisterende avsnitt 13:
Også ved bortfall av pålagt arbeide i forkant av den ansattes ordinære arbeidsplan, vil ventetidsbetaling komme til anvendelse etter en normal oppholdsperiodes lengde (168t), regnet fra planlagt utreisetidspunkt dersom den ansatte møter til avtalt tid på fremmøtested.


Nytt siste punkt i pkt 7:
Arbeidstakere som innehar kompetanse/inngår i søk og redningslag med røykdykkerfunksjon, og som tilfredsstiller helsekrav og fysiske tester (kondisjonskrav og styrketest), ytes en årlig kompensasjon på kr 12 000,- inkl sokkelkompensasjon og feriepenger.


Pkt 14 Helligdagsgodtgjørelse
Endret setning: På samme måte godtgjøres arbeidstaker som er på sokkelen jul- eller nyttårsaften.
(tidligere var det etter kl 1500 jul eller nyttårsaften).


Pkt 15.2 andre avsnitt
Sats matpenger økes fra kr 110,- til kr 160,- etter 2 timer og fra kr 150,- til kr 210,- etter 4 timer.


Pkt 21.2 Forsikring
Når effekter tapes eller beskadiges; sats øker fra kr 6350,- til inntil kr 10 000,-.

-«Forhandlingene var som sagt krevende, og det var utfordrende å nå gjennom med alle de tekniske kravene vi hadde. Til slutt måtte vi gjøre en avveining mellom slippe disse, og konsentrere oss om et høyt generelt tillegg og et samla godt økonomisk resultat som vi kan ta med oss inn i de lokale forhandlingene», avslutter Sokkelleder Stamnes.


For våre medlemmer i Equinor skal vi forhandle om vårt lønnstillegg i de lokale forhandlingene som starter den 17.juni.

Resultatet fra de sentrale forhandlingene vil danne grunnlaget for de lokale forhandlingene.


Les mer her

Per Steinar Stamnes – leder av Industri Energi Equinor Sokkel