Industri Energi sine nettsider

Equinor ansatte kan ha betalt 100 mill. for mye i skatt

Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyd med responsen til Equinor etter at vi tok opp saken om at Equinor ansatte kunne har rett til et høyere årlig skattefritak enn de fikk.
-Saken hadde et større omfang enn vi trodde. Vi trodde det kun gjaldt for årene 2020 og 2021», sier leder for industri Energi Equinor Sokkel. Per Steinar Stamnes.

Hva har skjedd.

Industri Energi Equinor Sokkel tok opp saken første gang med Equinor 2.desember før de sendte ut en info som ble sendt alle medlemmer 7. desember i uke info 50 –
Industri Energi Equinor Sokkel har fått et tips som er sendt rundt i bedriften om at kjøp av aksjer til underkurs, og at den enkelte kan redusere den summen med 25 %, men maks 5000 kr. For 2021 så er det akkurat det samme, 25% (men her er maks sum 7500 kr) ved å gå inn på dine skattemeldinger 2020 og 2021. Så velger du bare grunn til endring er forhåndsutfylt beløp var feil.
Det blir sagt at denne feilen skal være for alle Equinor, skattemelding for 2022 vil automatisk rapportere inn korrekt. Så det er de 2 årene en må manuelt gjøre det.

Det som har skjedd er at man fra 2017 til 2021 kunne den skattepliktige fordelen reduseres med et skattefritt beløp, men Equinor rapporterte i stedet den fulle verdien av tildelte bonusaksjer, uten å trekke fra det skattefrie beløpet.  Selskapet har dermed rapportert inn for høy inntekt for ansatte, noe som har resultert i en for høy individuell skatt.
Industri Energi Equinor Sokkel registrerer at Equinor ser alvorlig på denne saken. Og sier at ansatte skal ha tillit til at vi har gode rutiner når det gjelder innrapportering av skatt, enten det gjelder lønn eller andre goder.

Hva blir gjort.

Equinor har orientert skattemyndighetene om saken og er i dialog for å finne en god løsning.
Ettersom saken gjelder et høyt antall personer, ønsker Equinor i samråd med skattemyndighetene å legge til rette for et felles oppgjør for ansatte som er berørt. Dersom dette ikke lykkes, vil Equinor sørge for at ansatte får nødvendig veiledning om mulighetene for selv å endre eget skatteoppgjør.
Equinor har fått bekreftet at skattemyndighetene foreløpig har avbrutt fristen for endring av skattefastsettingen for 2017, som ellers ville vært utgangen av 2022. Dette gjelder uansett om saken løses samlet eller individuelt av den enkelte ansatte.

-Dette er en god sak for Industri Energi Equinor og våre medlemmer, som viser den samla kompetansen som finnes i vår fagforening. Men viser også at de saker vi tar opp mot Equinor blir tatt tak i», avslutter leder i Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.

Les en artikkel i E24 om saken her