Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel har avholdt årsmøte.

Industri Energi Equinor Sokkel avholdt sitt årsmøte i Stavanger 6.-7. mars.
Årsmøte er delt i to bolker, en konferanse del der vi har innledere, og en del der årsmøtesakene behandles.
I år hadde årsmøte besøk av forbundsleder Frode Alfheim, Stortingsrepresentant Mani Hussaini og Helge Haugane fra Equinor.

Leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes holder minnetaler for Reidun Hestetun. Foto: Bjørn Palerud

Årsmøte hedret minne til Reidun Hestetun med tent lys, minnetale og et minutts stillhet.
-Reidun var medlem av Industri Energi Equinor Sokkel og vi sørger over tapet av en god kollega og medlem, og lyser fred over hennes gode minne, sa Per Steinar i minnetalen.

Stortingsrepresentant Mani Hussaini fra Energi og Miljøkomiteen innledet om olje og gass næringen i fremtiden. Foto: Bjørn Palerud

Mani Hussaini slo fast at vi er avhengig av olje og gass i mange år fremover, samtidig som vi jobber får å nå målene i Paris-avtalen.
Havvind vil kunne gi Norge viktige fortrinn som industrinasjon.
-Det vil bidra til mer ren kraft og lavere kraftpriser. Men hvis vi skal satse på nye energiformer og havbunnsmineraler på sokkelen, så skal vi gjøre det på en skikkelig måte, sier han.

Mani oppfordret til dialog med salen og fikk mange spørsmål og kommentarer etter sitt innlegg. Spørsmålet om geotermisk energi fra brønnene på sokkelen, skulle Tom Sverre Aasland få svar på i e-post senere. Der trang han flere opplysninger.

Forbundsleder Frode Alfheim deltok på årsmøte til Industr Energi Equinor Sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen.

Forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT understreker på Industri Energi Equinor Sokkel sitt årsmøte onsdag at det nye LO-forbundet skal ha en klar og synlig oljeprofil. -Vi har nå flere medlemmer enn før som er opptatt av olje- og gassnæringens rammevilkår, sier han.
-Med sammenslåingen av Industri Energi og FLT er vi et større og sterkere forbund med nær 80.000 medlemmer. Gamle FLT hadde med seg medlemmer fra flere oljerelaterte bedrifter, som FMC Technip, Kongsberg-gruppen og Aker-konsernet. Det styrker oss som et oljeforbund, sier Alfheim, og understeket at han forventer høy olje- og gassaktivitet på norsk sokkel i lang tid framover. Samtidig skal det utvikles nye næringer, som havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, samt utvinning av havbunnsmineraler.
– Vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, også i de nye næringene. Og vi skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, sier han.

Lokale tillitsvalgte som blir pensjonister i 2024, Bjørn Tillerflaten, Ole Johan Sverdrup og Svein Gile Karlsen. Gudrun Sigurdardottir ble dessverre ikke med på bilde. Foto: Bjørn Palerud

Årsmøte gjorde stas på lokale tillitsvalgte som har gjort en stor innsats i foreningen. Alle har att verv som styremedlemmer/tillitsvalgte i mange år, og som deltok på sitt siste årsmøte. Tusen takk for innsatsen, blomster og applaus er vel fortjent.

Arbeidsutvalget Sokkel 2024 Foto: Karstein Moldøen.

Frank I Gundersen ble gjenvalgt som nestleder, Terje Werner Hansen, Idunn T Mauseth og Jarle Dregelid ble gjenvalgte som heltidstillitsvalgte i AU. Glenn Bekkemellem ble valgt til heltidstillitsvalgt og skal tiltre AU når Bjørn Palerud går av med pensjon til høsten.

På årsmøtet vedtok Industri Energi Equinor Sokkel en uttalelse om at de ønsker en så stor portefølje med olje- og gassproduksjon, med så lave CO2-utslipp, som mulig. Samtidig vil Industri Energi Equinor Sokkel at det skal etableres ny industri på skuldrene av, og sammen med, eksisterende industri.
-For at dette skal være mulig er vi nødt til å ha stabile rammevilkår. Når Equinor investerer er det ikke for en regjeringsperiode på fire år, men gjerne en periode på fire tiår. Det er derfor utrolig viktig at myndighetene legger til rette med stabile rammevilkår som står seg over tid, står det i uttalelsen. Industri Energi Equinor Sokkel oppfordrer myndighetene til å etablere og sikre stabile rammevilkår som står seg over tid både for olje- og gassproduksjon, leting og fornybar energi.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om at det ikke aksepterer at selskaper skal få muligheten til å organisere seg vekk fra norske lønns- og arbeidsvilkår.

-Vi krever nå at Offshore Norge og operatørselskapene tar ansvar for deres kontrakter med utenlandske arbeidsgivere, sikrer rett til tariffavtale og norske arbeidsvilkår. Videre krever vi at regjeringen sørger for at arbeidsmiljøloven blir gjort gjeldende for flerbruksfartøy som har oppdrag på norsk sokkel, står det i uttalelsen.