Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor har avholdt årsmøte

Industri Energi Equinor avholdt årsmøte i Stjørdal.
I tillegg til årsmøtesakene var det innledninger fra Siv Solem og Helge Haugane fra Equinor. Og fra Industri Energi gjestet nestleder Lill Heidi Bakkerud årsmøte.

Trine Hansen Stavland gjenvalgt nestleder, Kjetil Gjerstad ny kasserer og Simen Jensen Oen ny leder av Ungdomsutvalget.

Årsmøte gjenvalgte Trine Hansen Stavland som nestleder i to nye år, Kjetil Gjerstad ble valgt til ny kasserer og Simen Jensen Oen til ny leder av Ungdomsutvalget.
De andre årsmøte sakene gikk unna uten stor debatt, årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt

John Magnus Follesø og Oddvar Karlsen ble takket for innsatsen og hedret under årsmøtemiddagen. Begge blir pensjonister. Foto: Privat

John Magnus Follesø og Oddvar Karlsen blir begge pensjonister i sommer. John Magnus har vært hovedverneombud og deretter nestleder i Industri Energi Stavanger, og kasserer i Industri Energi Equinor. John Magnus har også hjulpet mange medlemmer med lønnsanslyse for å finne ut hvor de ligger ift. gjennomsnittet.

Oddvar Karlsen har hatt toppverv i NOPEF/Industri Energi i Hydro, StatoilHydro, Statoil og Equinor i nærmere 30 år. Bare avbrutt av noen år i personal avdelingen i Hydro/ StatoilHydro.
Begge ble takket for innsatsen av leder i Industri Energi Equinor , Per Martin Labråthen og ble tildelt ” se saken fra to sider” en skulptur av den danske kunstneren Palle Mernild.

Direktør Siv Solem, Equinor. Foto: Privat.

Forhandlings direktør Siv Solem innledet om menneskerettigheter, faglige rettigheter og hvordan Equinor arbeidet med dette både i Norge og internasjonalt. At de samarbeider med Industri All (Internasjonal Union for arbeidere). Og at de nå var i startgropen med å reforhandle Global Framework Agreement (GFA), som er en global rammeavtale for arbeideres rettigheter, med industri Energi.
Siv brukte også mye av tiden til dialog med salen, det var stort engasjement og mange spørsmål og kommentarer. Det var mange som kommenterte på delingen mellom resursleder og oppgaveleder, og at dette fører til lang avstand til leder med personalansvar.

Helge Haugane, Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen.

Helge Haugane fra MMP innledet om energi og og behovet for energi globalt frem mot 2050.
Han presenterte dette på en måte som engasjerte salen og det ble en god dialog. Utfordringen Haugane pekte på er å ha nok energi i verden med kun fornybar energi 2050. Det er vanskelig uten naturgass som blir brukt som energi og renset med CCS, eller naturgass som blir gjort om til blå hydrogen ved CCS.
Han var også inne på at energien i dag er ganske urettferdig fordelt i verden, det kan også bli en utfordring i en verden med for lite energi frem mot 2050.

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i IE&FLT. Foto: Privat.

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i IE&FLT hilste årsmøtet fra forbundet, hun hadde en gjennomgang av forberedelsene til lønnsoppgjøret, status så langt etter sammenslåingen med FLT, og hvordan forbundet jobber med nye industrier ift. regleverk og trepartisamarbeidet. Det er også utfordringer om hvem som skal ha tariffavtale med f.eks de som skal drifte og vedlikeholde hav-vindmøller.