Industri Energi sine nettsider

Frank Indreland Gundersen

Frank Indreland Gundersen

KANDIDAT NR 2 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Verv:
Nestleder Industri Energi Equinor Sokkel

Arbeidsted:
Sandsli, heltidstillitsvalgt

Hva er din yrkesbakgrunn?
Fagansvarlig drift prosess


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Har vært engasjert i tillitsvalgs arbeid mer eller mindre siden starten av arbeidslivet. Var tidligere klubbleder i Industri Energi Total hvor jeg var før virksomhetsoverdragelsen av Martin Linge til Equinor.

I Equinor har jeg vært lokalt tillitsvalgt på Norne før jeg ble valgt inn som heltid tillitsvalgt i sokkelforeningen i 2019. På årsmøtet 2022 ble jeg valgt som Nestleder i sokkelforeningen som er mitt nåværende verv

Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Jeg har stor interesse for tariff, lønn og arbeidsvilkår som er et område jeg har arbeidet mye med. Jeg har også stor interesse av å bistå enkeltmedlemmer som møter problemer i hverdagen.

Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Tillitsvalgte har utrolig mange viktige oppgaver som stekker seg fra enkelt individ som trenger hjelp i en sak, til politisk påvirkning for å få sikre våre medlemmers interesser. De tillitsvalgte skal sikre og forbedre våre medlemmers lønns og arbeidsvilkår, være tilgjengelig for medlemmene og fremme saker ovenfor bedriften på en god måte.