Industri Energi sine nettsider

General forsamlingen i Equinor

Tirsdag 14. mai gikk generalforsamlingen i Equinor av stabelen. Demostranter fra hele verden var ventet inn for å vise motstand mot Equinor sine operasjoner.
Industri Energi Equinor Sokkel var motvekten

Tirsdag har demonstranter fra alle verdens hjørner tatt turen til Forus for å heve stemmen nok en gang. Det for å vise det norske folk og Equinor-ledelsen motstanden som finnes mot norske oljegigantens operasjoner internasjonalt og i Norge. Leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes var den som stod opp for den innsatsen og arbeidet våre medlemmer på norsk sokkel legger ned hver dag, og mot all kritikken Equinor fikk for sine operasjoner i Norge og internasjonalt av forskjellige interessegrupper som hadde møtt opp. Og tilkjennega sin kritikk

Per Steinar Stamnes Foto:Privat

Her er innlegget som en helhet:

I min rolle som sokkelarbeider og tillitsvalgt har jeg sett på nært hold hvordan selskapet sine ambisiøse bærekrafts mål har blitt satt ut i livet – et for ett – de siste 20 årene.

  • Som en konsekvens er CO2 utslippet på sokkelen redusert.
  • Når det gjelder Metan har vi jobbet det ned til en tiendedel av industriens snitt
  • Vi har samtidig økt IOR – det vil si at vi har fått mer energi ut av feltene våre enn alle andre vi sammenligner oss med

Vi er en sikker og pålitelig leverandør av energi.

Vi klarte å øke gassproduksjonen når det ble krise og Europa trengte en sikker og stabil energileverandør

Equinor har en helhetlig strategi der fornybar satsingen øker samtidig som vi fortsetter å levere på, olje og gass som verden trenger.

Selskapet støtter også dekarbonsiering gjennom CCS – noe som er viktig for fremtiden.

Alt dette gjør vi gjennom kompetansen vi har bygd opp de siste 50 åra.

Bærekraft handler jo også om å få samfunnet rundt oss til å fungere og vi bidrar sterkt til flere av FNs bærekrafts mål gjennom å levere energi til en verden som trenger det.

Et selskaps betydning for samfunnet vises ikke bare i aksjekurs og de to siste årene har vi også vært en av verdens største skattebetaler – noe som også har bidratt til samfunnene vi operer i. For årene 2022 og 2023 har Equinor betalt inn skatt for nesten 700 mrd kroner.

Det har vært hardt arbeid og kostet mye – men dette er noe vi er stolte av – både ledelsen og vi ansatte.

For oss ansatte er det også viktig at selskapet fortsetter å investere i prosjekter som gir en avkastning og arbeidsplasser – også i fremtiden.

Vi som jobber i selskapet, vet at energimarkedet er volatilt, og spesielt nå med all uro og krig globalt.

Det er mange som har meninger om framtidens energiformer – og innspillene spriker i alle retninger – både når det gjelder gass og vind og sol og kjernekraft

Dette må vi være villige til å snakke åpent om – alle veivalg og beslutninger får konsekvenser, positive og negative.

Skjønner at det er mange som er utålmodige.

Men for meg er det viktig at alle endringer er gjennomtenkt – skjer kontrollert – i riktig retning – og i riktig rekkefølge.

Et selskap som forholder seg realistisk til rammebetingelser gitt av myndigheter og foretar sine beslutninger basert på kloke- og ikke minst langsiktige strategier som gagner samfunnet aksjonærene og ansatte

Så vil jeg gi dere noen fun facts.
Statens samlede netto kontantstrøm fra den norske petroleumsvirksomheten for 2022 og 2023 har bidratt med de to siste årene med ca 2200 mrd kr til den norske statskassen.
Siden produksjonen på norsk sokkel startet tidlig på 70-tallet, har verdien av olje og gassproduksjon bidratt med om lag 22 000 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt målt i dagens kroneverdi.

Jeg er stolt over jobben mine medlemmer utfører på norsk sokkel hver dag. Og det vi har bidratt med for å øke velferden for det norske folket.

Takk for meg !