Industri Energi sine nettsider

Helikoptertrafikken gjenopptas

Etter en koordinert vurdering i oljeindustrien og med luftfartsmyndighetene, blir det oppstart for flyprogrammet med Sikorsky S92 fredag.

Beslutningen om å starte opp igjen baserer seg på myndighetenes vurderinger. I de innledende undersøkelsene har det så langt ikke kommet informasjon fra ulykken som har gitt Luftfartstilsynet grunnlag for å stanse flyging.

Foreningene og Vernetjenesten er fornøyd med informasjonen vi har mottatt underveis. Vi synes det var riktig å innføre en pause i flygningene etter ulykken. Når myndigheter og andre fagmiljøet sier at det er trygt å starte opp med ordinær tilbringertjeneste, må vi ha stor tillit til dem, og de beslutningene som er tatt. Det er ingen indikasjoner på at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er svekket, eller at det er noe som tilsier en svikt i teknisk eller operasjonell drift til tilbringertjenesten.

Det er politiet og Luftfartstilsynet som styrer hva av informasjon og evt årsaker som skal offentliggjøres. Vi må ha tillit til myndighetene og selskapene om innholdet i granskingen som de utfører.

Det vil bli gitt informasjon  om sikkerhetsvurderingene av kompetent personell på heliportene og offshore før avreise. Hvis noen reisende til våre felt føler seg ukomfortable med å reise er det full anledning til å reservere seg.

Alle bes holde seg orientert om flightinformasjon via DaWinci og selskapets intranett.