Industri Energi sine nettsider

Hovedoppgjøret 2024 – Sokkeloppgjøret har startet

Da er vi klar for årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen med Offshore Norge

Forhandlingene om sokkelavtalene for ansatte innen operatør-, boring- og forpleiningsbedrifter er i gang. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Sokkelavtalene er først ut i en rekke olje- og gassoverenskomster som Industri Energi skal forhandle i løpet av våren.
I år er det hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, med streikerett.

Avtalene for operatør-, boring, og forpleiningsansatte omfatter over 4000 Industri Energi medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner.

Her er Frank I Gundersen og Per Steinar Stamnes Sokkelforeningen i Industri Energi Equinor flankert av sokkeltillitsvalgte i Ekofisk komiteen, Trond Haugbjørg og Eirik Birkeland.