Industri Energi sine nettsider

HVO i UPN Jan Inge Oen besøkte Heidrun

Jan Inge Oen fikk en grundig omvisning i den nye hangaren og SAR maskinen av SAR crewet.
HVO Geir Sigurdsen guidet Jan Inge rundt på Heidrun plattformen. -En interessant tur som var veldig lærerik sier Jan Inge.
Jan Inge hadde også møte med Linjebygg som har ISO fagene. Leder i Fellesforbundets klubb i Linjebygg Kai-Runar Svarstad, var også om bord så Jan Inge hadde også møte med han.

Den nye hangaren på Heidrun. Foto: Privat.

-Det var møte med alle VOene til Equinor, boring og V&M samtidig, der fikk jeg virkelig ufiltrerte tilbakemeldinger, spesielt dette som går på å løse problemstillinger som er en risiko i anlegget, sier Jan Inge.
-Ting blir ikke tatt fatt i, som et eksempel så er det utslipp av oljedamp fra kompressorer, dette utslippet inneholder blant annet benzen og går inn i modulene.
-Dette er noe som de må gjøre strakstiltak på, og som må ha prioritet fremover, sier UPN HVOen.
Områdeberedskapen på Halten Nordland ble også diskutert, SAR crewet hadde mange gode innspill slik de som redningspersonell ser saken. HVO og VOene hadde også gode innspill i denne saken.
Takk til HVO Geir Sigurdsen for god tilrettelegging.