Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor har bevilget Kr 25000,- i støtte til SLB-UK som streiker for tariffavtale

Per Martin Labråthen, leder av Industri Energi Equinor uttrykker på vegne av medlemmene i Equinor støtte til de streikende i SLB-UK som streiker for å få tariffavtale.

Leder Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen.

-Som dere vil se av vedlagte link til forbundets hjemmesider er det satt i gang en omfattende innsamlings aksjon til støtte for de 9 streikende medlemmene i SLB-UK, sier Per Martin Labråthen.
-De har nå streiket i 7mnd. for et helt normalt og legitimt krav om å få på plass en tariffavtale i selskapet.
De har etter 7mnd. ikke fått noen positiv tilbakemelding i fra selskapet. Tvert i mot er de blitt både truet og trakassert i løpet av denne perioden.
Det har nå kulminert i at bedriften har gått til oppsigelse av tre av de ni streikende. Industri Energi vil selvsagt ta dette til retten, fortsetter Per Martin.
-Som dere forstår har de streikende et stort behov til å på plass en egen fagforening som kan hjelpe og støtte de streikende medlemmene, derfor bevilger Industri Energi Equinor Kr 25,000- i støtte til etableringen av fagforeningen.
-Dette er kortversjonen av hele saken, og jeg anbefaler alle å lese innlegget som er vedlagt.
Det er veldig viktig å støtte streikende kamerater både ift. jobb, trygghet og økonomi.
Og som er våre kolleger på norsk sokkel, avslutter Per Martin.

Les mer på Industri Energi sine nettsider: Link